iComms

Poznań 60-461
Macewicza 9

Firma iComms organizuje szkolenia z komunikacji oraz szkolenia biznesowe, zarówno otwarte jak i dedykowane poszczególnym Klientom. Wiedza nabyta podczas kursów ułatwia komunikację wewnętrzną między pracownikami oraz między pracownikami a kontrahentami. Wsparcie kadry menadżerskiej oraz szkolenie z facylitacji pozwoli osiągać lepsze rezultaty oraz zapewni narzędzia pozwalające skutecznie motywować osoby podlegające liderom.