[email protected]

"[email protected]"  to nazwa biura rachunkowego, które świadczy usługi między innymi w zakresie:

 • kompleksowej obsługi księgowej firm,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem,
 • prowadzenie ewidencji wymaganych przez ustawę o rachunkowości.
 • pełna obsługa kadrowo- płacowa,
 • szkoleń pracowników z zakresie m.inn. tematyki księgowej, podatkowej,kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz audytu,
 • doradztwa (finansowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność i rozwój), wybór formy prawnej działalności oraz metody opodatkowania,
 • rejestracja firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd),
 • wsparcie dla procesów zarządzania w organizacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej,
 • prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finasów publicznych,
 •  ocena zewnętrzna komórki audytu wewnętrznego (pełna, samoocena z niezależną walidacją)
 • audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • tworzenie zestawów i raportów z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej,
 • szkolenia coachingowe.
AUDYT@FINANSE