Biuro Usług Ekologicznych RO-EKO Elżbieta Roicka

Gorlice 38-320
ul. Michalusa 1

Oferta naszej firmy
 

 • prowadzenie za przedsiębiorcę w wymaganych terminach wykazów o zakresie korzystania ze środowiska (pobór wód, odprowadzanie ścieków, spalanie paliw w środkach transportu, emisja substancji do powietrza z procesów technologicznych)
 • prowadzenie ewidencji odpadów
 • naliczanie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie właściwej gospodarki odpadami i opakowaniami
 • naliczanie opłaty produktowej za opakowania wprowadzone z produktem na rynek krajowy po zakończeniu roku
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów i zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami (odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie, transport)
 • doradztwo ekologiczne, oceny, raporty oddziaływania, wyliczanie efektów ekologicznych realizowanych przedsięwzięć
 • prowadzenie za przedsiębiorcę korespondencji z zakresu ochrony środowiska
 • zarządzanie środowiskiem wg normy ISO 14001:2004 (identyfikacja aspektów środowiskowych, wymagania prawne)

  Oferujemy również obsługę techniczno - prawną całoroczną, obejmującą sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów z zakresu ochrony środowiska, które przedsiębiorca korzystający ze środowiska obowiązany jest realizować.

  Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług i przystępne ceny.

  Zapraszamy do współpracy !!!
Biuro Usług Ekologicznych RO-EKO Elżbieta Roicka
 • (1X XX XX pokaż numer telefonu
 • 60X XX XX pokaż numer telefonu