CNprojekt Łukasz Kozicki

Gorlice 38-300

Nasze biuro oferuję:

• Kompleksowe projekty budowlane domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz wszelkich obiektów budowlanych,
• Inwentaryzacje, ekspertyzy, opinie techniczne istniejących obiektów budowlanych,
• Nadzory budowlane (Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
• Adaptacje gotowych projektów

oraz

W zakresie projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich:

• Konstrukcje budowlane to jest: budynki mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, usługowe, użyteczności publicznej, produkcyjne i przemysłowe,
• Konstrukcje inżynierskie to jest: ściany oporowe, pomosty technologiczne, zbiorniki, kominy, maszty, fundamenty pod maszyny i urządzenia,
• Weryfikacje dokumentacji projektowych w fazie budowlanej i wykonawczej w zakresie konstrukcji.

Oferujemy również pomoc w formalnościach związanych z rozpoczęciem budowy, w trakcie budowy oraz przy oddaniu budynku do użytkowania.


CNprojekt Łukasz Kozicki