reklama
Powiat

Artykuły podejmujące temat wydarzeń w powiecie gorlickim, dotyczące życia samorządowego, politycznego powiatu oraz gmin, wchodzących w jego skład. Informacje pochodzące ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach, jak i instytucji podległych temu urzędowi. Informacje o wydarzeniach związanych z życiem miasta o charakterze relacyjnym wraz ze zdjęciami. Wśród nich można znaleźć komantarze, wywiady oraz opinie na tematy podejmowane w artykułach. Głównym bohaterem wpisów jest powiat gorlicki oraz jego mieszkańcy i sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą.

Ze względu na swoją nowoczesną konstrukcję może być ozdobą ... Najważniejsza jest jednak inna funkcja tego obiektu. Most w Jankowej…
W ostatnich dniach Starostwo Powiatowe w Gorlicach, w dobrym tego słowa znaczeniu, „pochwaliło się” z aktywności związanych z remontami infrastruktury…
Gorlicki szpital będzie bogatszy o Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, Powiatowe Centrum Zdrowia Psychicznego i Centrum Wczesnej Diagnostyki Onkologicznej i…
Gorlicka lecznica zaprasza do pracy specjalistów, których brakuje w szpitalnych oddziałach oraz do pracy w ramach dyżuru medycznego i w…
Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej firma Tauron przedstawia plan czasowych wyłączeń na najbliższy tydzień. Bez…
Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach świętowali Dzień Handlowca. Młodzież zmierzyła się w rozgrywkach sportowych oraz różnorodnych konkurencjach.
Działalność profilaktyczna jest jedną z istotnych form aktywności gorlickich policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.…
Akcja pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" miała na celu ograniczenie liczby wypadków w ich udziałem obecnie i w przyszłości.…
Przez ubiegły weekend do lecznicy trafiło tyle dzieci, że przyjęcia zostały wstrzymane, a odwiedziny z przyczyn epidemiologicznych są ograniczone do…
Policjanci z gorlickiej drogówki zostali wyposażeni w terminale, dzięki którym od kilku dni można u nich zapłacić za mandat bezpośrednio…
reklama
reklama
  1. FARYS
  2. HELIOS
  3. KINO KOLORY

07.03 kino farys mini

05.26 kino kolory mini

reklama
reklama