Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
PRZECZYTAJ
Reklama Jak pokonać ślimaki, zwabić pszczoły, odstraszyć mszyce? – EKO-TECH Gorlice, ul. 11 Listopada 27
ReklamaSzybki internet • Wybierz ŚWIATŁOWÓD! • Zapraszamy! Salon ORANGE, GORLICE ul. Legionów 14
Reklama IWO COMPUTERS – Najlepsze produkty do pracy, gry i rozrywki! – Sprawdź naszą ofertę
Reklama DELIKATESY SZUBRYT – GORLICE, ul. Kościuszki 34A – Sprawdź najnowsze promocje! [od 26 września 2022]]

Regulamin Informacyjnego Portalu Internetowego halogorlice.info

Regulamin portalu internetowego

Definicje

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma Halostrona.pl Tomasz Stasiowski, 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 60, NIP 738-178-64-02.
Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.halogorlice.info
Użytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za którego pośrednictwem wprowadza on dane i zarządza nimi.
Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane, zdjęcia, filmy, wpisy na blogach, wpisy na forach udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Warunki korzystania z serwisu

1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.
3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.
5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu.
6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
- wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Halostrona.pl Tomasz Stasiowski, 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 60, NIP 738-178-64-02

8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://www.halogorlice.info/polityka-prywatnosci

9. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW, czasopism konkurencyjnych jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu halogorlice.info

Komentarze

1. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie nie bierze odpowiedzialności za treści pozostawione przez użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:

 • wypowiedzi naruszają prawo prasowe,
 • wypowiedzi naruszają dobre imię portalu, jego pracowników oraz stawiają działalność portalu w złym świetle,
 • wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,
 • wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,
 • Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie.
 • Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora,
 • Zabrania się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Treść komentarzy nie może naruszać praw innych osób, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych,
 • Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę,
 • Jeżeli naruszenie niniejszego regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Komentujący będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec operatora, użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów zastępstwa procesowego. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych komentującego organom ścigania w przypadku, gdy osoba poszkodowana wystąpi z takim roszczeniem.

Wszelkie sugestie oraz uwagi prosimy o kierowanie bezpośrednio do redakcji na adres mailowy [email protected] lub pod redakcyjny nr telefonu 733 05 30 05.


2. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www, a także w czasopiśmie „halogorlice.info”. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

4. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

Usługi oferowane w Serwisie

1. Administrator oferuje usługi płatne i bezpłatne użytkownikom serwisu.

2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:

 • założenia, prowadzenia i zarządzania profilem, w tym dodawanie zdjęć, filmów, blogów, ogłoszeń,
 • komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach serwisu z innymi Użytkownikami


3. Usługi płatne to wyłącznie:

 • dział ogłoszeń drobnych premium oraz wyróżnionych i bazy firm premium i wyróżnionych prowadzony w ramach serwisu.
 • zamieszczane banerów reklamowych na portalu,
 • artykuły sponsorowane zamieszczane na portalu.


4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług wyłącznie po ich opłaceniu przez Usługobiorcę.

5. Warunki zakupu Usług płatnych określone zostały w następujących regulaminach

6. Usługi Płatności przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl. Usługa dodania wpisu firmowego Premium zostanie  aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności, obowiązują regulaminy:

7. Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.


Procedura Reklamacyjna

1. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected]

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
 • dokładny opis przedmiotu reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

4. Firma sprzedająca usługę:
Halostrona.pl Tomasz Stasiowski
ul. Kochanowskiego 60
38-300 Gorlice
NIP 738-178-64-02, REGON 276 543 684

5. Faktura VAT za usługę Premium w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu „Darmowe czy Premium” w zakładce Premium, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności.

6. Gdy wpis firmowy Premium nie jest aktywny przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, proszę o kontakt z [email protected], celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.

7. Dane kontaktowe: Halostrona.pl Tomasz Stasiowski, ul. Kochanowskiego 60, 38-300 Gorlice, NIP 738-178-64-02, REGON 276 543 684, mail: [email protected], tel. 733 05 30 05.


Procedura reklamacyjna

Cel i zakres procedury
Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zrealizowanych usług świadczonych w witrynie www.halogorlice.info. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

Właściciel procesu
Halostrona.pl Tomasz Stasiowski

Odpowiedzialność
Halostrona.pl Tomasz Stasiowski odpowiada za:

kontrolę jakości realizowanych usług,

 • analizowanie przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • przyjęcie reklamacji,
 • rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji na poziomie formalnym oraz merytorycznym
 • ustalenia formalne i merytoryczne z klientem,
 • przebieg procesu ustalonego z klientem,

Przebieg procesu reklamacji

1. Przyjęcie reklamacji przesłanej na formularzu pobranym ze strony www.halogorlice.info i wypełnionym przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres [email protected]).
2. Rejestracja reklamacji.
3. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym:
a. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
lub
b. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi a. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
5. Kontakt z klientem w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii ustalonej propozycji rekompensaty
7. Zamknięcie procesu reklamacji
8. Podjęcie działań korygujących

Terminy

1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia realizowanej usługi.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych to uznaje się ją za uznaną.


Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) nazwę/imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres siedziby/zamieszkania Użytkownika;
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
e) oczekiwania Użytkownika wobec halogorlice.info

Dokument „Zalacznik_reklamacja”, stanowiący załącznik do niniejszej Procedury reklamacyjnej udostępniony poniżej w formie pliku pdf, należy wydrukować, wypełnić i przesłać podpisany skan na adres mailowy [email protected]

 

Odpowiedzialność

1. Wydawca portalu dokłada wszelkich starań, aby materiały prezentowane na portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Dane publikowane na portalu pochodzą ze sprawdzonych, wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według wiedzy współpracujących z redakcją dziennikarzy są rzetelne.

2. Prezentowane na portalu poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystywania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.


Postanowienia końcowe

1. Wydawca portalu www.halogorlice.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z zasobów portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszych regulaminów.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminach. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminów i je akceptuje.

4. Administratorzy serwisu halogorlice.info zastrzegają sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na tej stronie. Użytkownicy portalu zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie stosownym wpisem w formie artykułu.

NAPISZ DO NAS!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama
ReklamaEdukacja na WSB-NLU – Wybierz kierunek studiów dla siebie! | REKTUTACJA 2022/2023