Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. „Bądź aktywny – działaj”

  • 25.10.2018, 07:48 (aktualizacja 26.10.2018 08:41)
Podziel się:
Oceń:
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” zaprasza do uczestnictwa w projekcie pn. „Bądź aktywny – działaj”
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projektach pn. „Bądź aktywny – działaj”.Projekty skierowane są do 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy) z terenu powiatu gorlickiego w wieku 30+, które są: 1. osobami z niepełnosprawnością 2. osobami niksowykwalifikowanymi Kluczowe działania pierwszego projektu obejmują:1. Identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;2. Wyjazd szkoleniowo - terapeutyczny;3. Pośrednictwo pracy;4. Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;5. Staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;6. Poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi. Kluczowe działania drugiego projektu obejmują:1. Identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;2. Warsztaty umiejętności zawodowych;3. Wsparcie trenera pracy lub doradcy klienta;4. Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;5. Staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;6. Poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi. Wszystkie działania realizowane w projektach są dla uczestników bezpłatne.Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość stypendium zależy od liczby godzin szkolenia (1 godzina – 6,65 zł netto).Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku.Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym, na warsztaty grupowe oraz w trakcie stażu. Szczegółowe informacje dostępne są:• pod nr tel. 730 777 293: lub 730 777 296,• pod e-mailem – [email protected]om • na stronie internetowej: wyjdzzdomu.com.pl   • w biurze projektu: Michalusa 18, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 14.00) Projekt „Wyjdź z Domu – działaj” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe