Bezpłatne szczepienia p/HPV dla dziewcząt z rocznika 2006 zameldowanych na terenie Miasta Gorlice

  • 05.04.2019, 09:40 (aktualizacja 05.04.2019, 11:04)
  • Kamila Prokop
Podziel się:
Bezpłatne szczepienia p/HPV dla dziewcząt z rocznika 2006 zameldowanych na terenie Miasta Gorlice
Miło jest nam poinformować, że Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla przy aprobacie Rady Miasta Gorlice podjął w tym roku decyzję o kontynuowaniu wdrożonego w 2016 roku programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV, finansując z budżetu Miasta szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przeznaczone dla dziewczynek z rocznika 2006, zameldowanych na terenie Miasta Gorlice.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka młode kobiety. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Wiele krajów europejskich zdecydowało już o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Również w Polsce, niektóre samorządy, aktywnie działające na rzecz profilaktyki zdrowotnej, postanowiły z własnego budżetu sfinansować te szczepienia oraz akcję edukacyjną.

W Gorlicach szczepienia odbywać się będą w Gabinetach Medycyny Szkolnej w Miejskich Zespołach Szkół oraz w przychodni NZOZ „BAL-MED” w Gorlicach przy ul. Wł. Jagiełły 10.

Szczepienia są dobrowolne, ale do zaszczepienia niezbędna jest pisemna zgoda rodziców.  

HARMONOGRAM SZCZEPIEŃ:      I DAWKA – kwiecień/maj 2019  
                                                     II DAWKA – październik/listopad 2019

Programem zostaną objęte 13 letnie dziewczynki zamieszkałe na terenie MIASTA GORLICE, które w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ukończą 13 lat. W roku 2019 to około 130 dziewczynek urodzonych w 2006 roku. Jest to 80 % populacji, ponieważ po analizie wyników podobnych programów zdrowotnych realizowanych w innych miastach i gminach Polski realną wartością jest osiągnięcie wyszczepialności w programie zdrowotnym na poziomie 80%. Pośrednimi adresatami Programu są rodzice, prawni opiekunowie, nauczyciele jak również chłopcy z tych samych roczników co dziewczynki – uczestniczki programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki zakażeń HPV dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2006 oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do Domu Polsko Słowackiego im. Dusana Jurkovica, Rynek 1, 38-300 Gorlice w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 16.00

Dodatkowe informacje na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV dostępne są na stronie: https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/index.php/programy/62-szczepienia-przeciwko-hpv, jak również u Realizatora Programu pod numerem telefonu 18-353-87-81.

Jak podkreślają specjaliści w dziedzinie medycyny,  profilaktyka – czyli świadome zapobieganie - jest ważnym sposobem kontroli stanu naszego zdrowia. Zaproponowany przeze mnie program oraz jego finansowanie ze środków budżetu Miasta, zostało pozytywnie przyjęte przez Radnych. Dzięki temu Gorlice już po raz czwarty przystępują do programu profilaktycznego w postaci szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Ma on na celu zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zapobiegania chorobom nowotworowym i zakażeniom wywołanym przez wirusy HPV, poprzez szereg spotkań informacyjnych w szkołach oraz Domu Polsko-Słowackim. Ponadto bezpłatnie, ze szczepienia skorzystać mogą młode gorliczanki urodzone w 2006 roku i zameldowane na terenie Gorlic.

 

Kamila Prokop

Pozostałe