Domy szkieletowe, energooszczędne i pasywne- F.H.U. AS Artur Sasak
Domy szkieletowe, energooszczędne i pasywne- F.H.U. AS Artur Sasak
Domy szkieletowe, energooszczędne i pasywne- F.H.U. AS Artur Sasak
Malutka Asia skazana na kalectwo. Razem możemy odmienić los dziewczynki!
Malutka Asia skazana na kalectwo. Razem możemy odmienić los dziewczynki!
Malutka Asia skazana na kalectwo. Razem możemy odmienić los dziewczynki!

To była X sesja Rady Miasta Gorlice

  • 29.08.2019, 09:00
  • Tomasz Stasiowski
Podziel się:
Oceń:
X Sesja Rady Miasta Gorlice
loadingŁaduję odtwarzacz...
Dziś (29 sierpnia) w zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazło się wiele ważnych punktów.

1. Otwarcie sesji, informacja o porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 czerwca do 15 sierpnia 2019 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gorlice zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
b) w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Miasta Gorlice oraz Gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego,
c) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa posiadającego status pomnika przyrody,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu na utworzenie i funkcjonowanie nowych 24 miejsc opieki żłobkowej na terenie miasta Gorlice, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
e) w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach,
f) w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gorlice na lata 2016-2023,
g) w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
h) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 2’’ przy ul. Jana Brzechwy,
i) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ przy ul. dr Stanisława Jezierskiego,
j) w sprawie zmiany uchwały Nr 290/XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
k) w sprawie zmiany uchwały nr 452/LI/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat,
l) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2"
m) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2" działka Nr 2495 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach,
n) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2" część działki Nr 2459 przy ul. Władysława Łokietka w Gorlicach,
o) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2" część działki Nr 106/1 przy ul. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach,
p) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan nr 4" przy ul. Fryderyka Chopina i ul. Przemysłowej,
r) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
s) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
t) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok,
u) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.
5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
6. Zakończenie obrad.

Tomasz Stasiowski

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe