Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Aktywność szansą na rozwój zawodowy - „Bądź aktywny - działaj”

Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projektach pn. „Bądź aktywny – działaj”.

Projekty skierowane są do 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy) z terenu powiatu gorlickiego w wieku 30+, które są:

1. osobami z niepełnosprawnością
2. osobami niksowykwalifikowanymi

Kluczowe działania pierwszego projektu obejmują:
1. Identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
2. Wyjazd szkoleniowo - terapeutyczny;
3. Pośrednictwo pracy;
4. Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;
5. Staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;
6. Poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi.

 

Wszystkie działania realizowane w projektach są dla uczestników bezpłatne.
Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość stypendium zależy od liczby godzin szkolenia (1 godzina – 6,65 zł netto).
Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku.
Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym, na warsztaty grupowe oraz w trakcie stażu.

Szczegółowe informacje dostępne są:
• pod nr tel. 730 777 293: lub 730 777 296,
• pod e-mailem – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• na stronie internetowej: wyjdzzdomu.com.pl  
• w biurze projektu: Michalusa 18, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 14.00)

Projekt „Wyjdź z Domu – działaj” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnio zmieniany wtorek, 30 październik 2018 15:11