Stołówka Bieczynek juz działa

  • 31.08.2018, 10:17
  • Piotr Lenard
Podziel się:
Oceń:
Stołówka Bieczynek juz działa
Do przygotowywania posiłków Spółdzielnia będzie wykorzystywać produkty sezonowe, zakupione od lokalnych producentów, wspierając przy tym miejscowych wytwórców.


Uchwałą Rady Miejskiej w Bieczu oraz Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „NADZIEJA”, utworzono Spółdzielnię Socjalną „Bieczynek” z siedzibą w Grudnej Kępskiej. Dnia 25 lipca br. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS i rozpoczęła swoją działalność. Celem Spółdzielni jest realizacja zadań z zakresu pożytku publicznego, w tym aktywizacja zawodowa osób wykluczonych z rynku pracy. Zatrudnienie w spółdzielni otrzymało już 5 osób. Głównym celem nowego bieckiego przedsiębiorstwa będzie prowadzenie usług gastronomicznych:

  •  w szkołach na terenie gminy, w których nie funkcjonują stołówki szkolno-przedszkolne tj. Szkoła Podstawowa w Sitnicy, Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bieczu, Szkoła Podstawowa w Racławicach, SP w Bugaju.
  •  dla osób korzystających z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieczu, Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Libuszy,
  •  dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Placówki Wsparcia Dziennego w formie świetlic.

Jednym z zadań będzie także obsługa imprez masowych i zamówień indywidualnych. Ponadto planuje się wprowadzenie takich rozwiązań, aby każdy mieszkaniec Gminy Biecz mógł zamówić w spółdzielni posiłek.

„Bieczynek” uzyskał dofinansowanie w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie do jednego miejsca pracy wynosi 20.942,46 zł. Łączna dotacja jaką otrzyma spółdzielnia socjalna zamyka się w kwocie 104.712,30 zł. Ponadto na potrzeby modernizacji i doposażenia kuchni zainwestowana zostanie kwota 155.500,00 zł. z czego 150.000,00 zł. stanowi pozyskane przez Gminę Biecz dofinansowanie. Łączne wydatki na modernizację i doposażenie kuchni wynoszą 260.212,3 zł.

Spółdzielnia przez rok otrzymywać będzie wsparcie pomostowe w formie refundacji w wysokości 69.375 zł. w ramach projektu. Wsparcie to może być wykorzystane np. na drobne wyposażenie, zakup „wsadu do kotła”, media, badania pracowników itp. Pensja zatrudnionych osób musi zostać wypracowana przez Spółdzielnię. Część pensji pracowniczej tj. składki na ubezpieczenie społeczne pracownika i płatnika jest refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach.

Na potrzeby działalności, zakupiony został samochód, modernizacja i wyposażenie kuchenne w niezbędny sprzęt wykonane zostaną do końca listopada br. Od 1 września 2018 r. Bieczynek rozpocznie swoją działalność w oparciu o zaplecze kuchenne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy.

Wszystkim pracownikom Spółdzielni życzymy prężnego rozwoju oraz realizacji podjętych zadań.

źródło: UM Biecz

 

Piotr Lenard

Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Św Jan
Św Jan 31.08.2018, 17:35
Najgorsze zawsze są regionalne produkty, bo ja do dziś pamiętam smród który był na ulicy Mickiewicza i śmierdziało wieczorkami padliną i wędzarnią.

Pozostałe