Szpital w Gorlicach. Bezpłatne badania kolonoskopowe.

 • 04.12.2019, 13:42
 • Kamila Prokop

Podziel się:

Szpital w Gorlicach. Bezpłatne badania kolonoskopowe.
Badania wykonywane są w ramach realizowanego przez Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Projektu: Program profilaktyczny – wykrywanie raka jelita grubego nr projektu RPMP.08.06.02-12-0258/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne – dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rak jelita grubego jest jednym z nielicznych nowotworów, którego rozwojowi jesteśmy w stanie zapobiegać. Jest to możliwe dzięki badaniom kolonoskopowym, które pozwalają na wykrycie i usunięcie z jelita zmian przednowotworowych.

Na czym polega kolonoskopia?
Jest to badanie wnętrza całego jelita grubego, po wcześniejszym, odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita z mas kałowych, poprzez zastosowanie specjalnej diety i środka przeczyszczającego.
Badanie pozwala na wykrycie patologii w jelicie grubym, w tym przede wszystkim polipów, umożliwiając ich usunięcie.

Nie zwlekaj! Zgłoś się na badanie, ponieważ:

 • Rak jelita grubego to drugi co do częstości występowania nowotwór złośliwy u obu płci (po raku płuca u mężczyzn i raku piersi u kobiet)
 • W Polsce stanowi ok. 8% wszystkich nowotworów złośliwych
 • Rocznie rozpoznaje się ponad 1 milion przypadków zachorowań na świecie, w Polsce ok. 12 tysięcy
 • Z powodu tej choroby rocznie umiera ok. 600 tysięcy osób na świecie, w Polsce ok. 8,5 tysiąca
 • Wskaźnik umieralności z powodu nowotworów złośliwych dolnego odcinka układu pokarmowego jest wyższy u mężczyzn niż u kobiet
 • Rak jelita grubego najczęściej występuje powyżej 50 r.ż (90-95 % zachorowań)
 • Najczęstszym rakiem jelita grubego jest gruczolakorak rozwijający się z polipów gruczołowych (90% przypadków)

Profilaktyka raka jelita grubego:

 • odpowiednia dieta: bogata w owoce, warzywa, błonnik i wapń, uboga w pokarmy wysokokaloryczne, tłuste, czerwone mięso i środki konserwujące
 • aktywność fizyczna, redukcja masy ciała, niepalenie tytoniu
 • przesiewowe badania kolonoskopowe (każda osoba powyżej 50 roku życia powinna poddać się kolonoskopii, która pozwoli na usunięcie wykrytych w jelicie zmian przednowotworowych, czyli polipów).

W ramach projektu można wykonać bezpłatne badanie kolonoskopowe w znieczuleniu. Każdy pacjent otrzymuje bezpłatny preparat do przygotowania jelita.

Planowane efekty: projekt zakłada przebadanie 1.600 uczestników w okresie od 01.05.2019 r do 30.04.2021 r.

Projekt skierowany do osób, które zamieszkują, pracują lub uczą się na terenie powiatu gorlickiego.

Do badań kwalifikują się:

 • osoby w wieku 50-65 lat,
 • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie z poradni genetycznej).

Projekt jest dedykowany dla Ciebie.
Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami.
Co możemy zrobić, aby Panu/Pani ułatwić dostęp do realizowanego Projektu? Prosimy o zgłaszanie specjalnych potrzeb uczestnika/uczestniczki Projektu: telefonicznie, e-mailowo lub osobiście – na podane poniżej dane kontaktowe.

INFORMACJA I REJESTRACJA:

 • telefonicznie: (18) 35-53-396 lub 882-102-244,
 • e-mail: [email protected]
 • osobiście: w Szpitalu Pracownia Endoskopii (V piętro) lub Biuro projektu (Biuro projektu znajduje się na parterze Szpitala  naprzeciwko gabinetu Dyrektora szpitala)

Adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
Ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice

Kamila Prokop

Pozostałe