Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
ReklamaSzybki internet • Wybierz ŚWIATŁOWÓD! • Zapraszamy! Salon ORANGE, GORLICE ul. Legionów 14
Reklama Największy wybór rowerów i e-bike – CZEKAMY NA TWOJE ROWEROWE ZAMÓWIENIE! | IWOBIKE.PL - Let’s bike! - ul. Michalusa 1, GORLICE
Reklama DELIKATESY SZUBRYT – GORLICE, ul. Kościuszki 34A

Tokarczuk, Stasiuk, Dukaj, Mrożek, Orwell... maturzyści 2023 znają już niektóre pytania egzaminacyjne

Oceń

Nowa formuła matury, której doświadczą maturzyści przygotowujący się do egzaminu w roku 2023 znają już część pytań, na które muszą umieć odpowiedzieć. Dużo klasyki, ale nie brakuje także literatury współczesnej. Czy taka forma egzaminu lepiej się sprawdzi?
Tokarczuk, Stasiuk, Dukaj, Mrożek, Orwell... maturzyści 2023 znają już niektóre pytania egzaminacyjne
Autor: Fot. ilustracyjne/unsplash

 

Uczniowie, którzy podchodzić będą do egzaminu maturalnego w 2023 roku, znają już część pytań, które mogą im zostać zadane w czasie egzaminu.

W Komunikacie w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 r. wymieniono zagadnienia, które będą musieli wyjaśnić maturzyści w czasie egzaminu. Będą one podstawą egzaminu w części ustnej.

 

Zasady egzaminowania z języka polskiego na poziomie podstawowym od 2023 roku

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym ma sprawdzać dojrzałość językową i gotowość do tworzenia bogatych, pięknych wypowiedzi. Jak czytamy w opisie procedury egzaminacyjnej,w czasie egzaminu, uczniowie mają dowieść, że umieją tworzyć wypowiedzi na określony temat, zgodne z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.


Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części:

 •  przygotowania zdającego do odpowiedzi (15 minut)
 • wypowiedzi monologowych zdającego dotyczących zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego (10 minut)
 •  rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym związanej z tymi wypowiedziami (5 minut).

W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającemu nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Ponadto zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 

Lista zagadnień egzaminacyjnych w centrum uwagi

Uczniowie nie powinni być zaskoczeni pytaniami, które dostaną do opracowania w czasie pierwszej części egzaminu. Zostały one niedawno upublicznione. Przykładowo, z zakresu twórczości Andrzeja Stasiuka, maturzyści muszą być gotowi do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

 

Andrzej Stasiuk, Miejsce

1. Motyw przemijania i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Kultura i tradycja jako źródła tożsamości człowieka. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

3. Jaką wartość dla człowieka ma pamięć o przeszłości? Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

4. Powojenna historia kresów i próba jej ocalenia. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij
również wybrany kontekst

 

Lista zagadnień jest długa i w każdym przypadku uczniowie muszą być przygotowani do przedstawienia dłuższej wypowiedzi na konkretny temat z zakresu szczegółowo wymienionych dzieł. Lista lektur obowiązkowych, na podstawie których ułożono jawne już pytania obejmuje:

 • Biblię, (fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana),
 • Mitologię Parandowskiego,
 • Iliadę i Odyseję Homera (fragmenty),
 • Antygonę Sofoklesa,
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty),
 • Legendę o św. Aleksym (fragmenty);
 • Rozmowę Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty),
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty),
 • Kronikę polską Galla Anonima,
 • Boską Komedię Dante Alighierego,
 • Treny, Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego (tren IX, X, XI, XIX),
 • Kazania sejmowe Piotra Skargi,
 • Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska,
 • Makbeta, Romea i Julię Williama Szekspira,
 • Skąpca Moliera,
 • wybrane satyry Ignacego Krasickiego,
 • teksty Adama Mickiewicza: Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność, Konrada Wallenroda, Dziady cz. III,
 • Kordiana Juliusza Słowackiego
 • Nie-boską komedię Zygmunta Krasińskiego
 • Lalkę i Z legend dawnego Egiptu Bolesława Prusa,
 • Gloria victis Elizy Orzeszkowej,
 • Potop Henryka Sienkiewicza
 • Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego,
 • Wesele Stanisława Wyspiańskiego
 • Chłopów (tom 1) Władysława Stanisława Reymonta,
 • Rozdziobią nas kruki, wrony, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego,
 • Ferdydurke Witolda Gombrowicza,
 • Proszę państwa do gazu, Ludzie którzy szli Tadeusza Borowskiego,
 • Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
 • Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall,
 • Dżumę Alberta Camusa,
 • Rok 1984 Georga Orwella,
 • Drogę donikąd Józefa Mackiewicza,
 • Tango Sławomira Mrożka,
 • Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii) Marka Nowakowskiego,
 • Katedrę Jacka Dukaja (z tomu W kraju niewiernych),
 • Madame, Antoniego Libery,
 • Miejsce Andrzeja Stasiuka (z tomu Opowieści galicyjskie),
 • Profesora Olgi Tokarczuk (z tomu Gra na wielu bębenkach),
 • Podróże z Herodotem (fragmenty) Ryszarda Kapuścińskiego

Dodatkowo maturzyści muszą pamiętać o wiadomościach, które opanowali już wcześniej na poziomie szkoły podstawowej, kiedy poznawali treny i pieśni Jana Kochanowskiego, bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Zemstę Aleksandra Fredry, Balladynę Juliusza Słowackiego.

 

Pełną listę pytań możecie poznać >>>TUTAJ

Pełną treść informacji o egzaminie maturalnym z języka polskiego, zdawanym jako przedmiot obowiązkowy (część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym) poznacie >>>TUTAJ


Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaTylko znani u sprawdzeni producenci! PIŁY TAŚMOWE I TARCZOWE - PŁÓTNA I PAPIERY ŚCIERNE - ŁOŻYSKA I PASY KLINOWE - Sklep Techniczno-Przemysłowy BARABRA w ROŻNOWICACH
Reklama
a