Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
ReklamaMEDYK • Bezpłatna Szkoła Medyczna dla dorosłych w Gorlicach • REKTUTACJA 2022/23 • ul. Władysława Jagiełły 2, Gorlice
ReklamaSzybki internet • Wybierz ŚWIATŁOWÓD! • Zapraszamy! Salon ORANGE, GORLICE ul. Legionów 14
Reklama IWO COMPUTERS – Najlepsze produkty do pracy, gry i rozrywki! – Sprawdź naszą ofertę
Reklama DELIKATESY SZUBRYT – GORLICE, ul. Kościuszki 34A
Reklama X edycja Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza w Karpackiej Troi 19-21 sierpnia 2022

Niebawem rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice stoją przed trudnym wyborem

Oceń

Dziś kilka informacji o zasadach przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz pytanie: którą ze szkół warto wybrać? Jakie terminy musimy mieć w pamięci?
Niebawem rusza rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice stoją przed trudnym wyborem
Autor: Fot. halogorlice.info ©

 

Nabór do podstawówek w Gorlicach startuje już 7 lutego, w Ropie od 1 marca

Jak czytamy na stronie UM w Gorlicach, od 7 lutego 2022 roku rozpocznie się nabór kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych. Dotyczy to dzieci zamieszkałych w obwodach szkół podstawowych. Zbierane będą także deklaracje rodziców, którzy chcą, by ich dzieci kontynuowały uczęszczanie do przedszkoli.

Rekrutacja na wolne miejsca rozpocznie się 1 marca.

Dzieci, które chciałyby wziąć udział w rekrutacji do szkoły w Ropie należy zapisywać od 1 marca. Jak czytamy na stronie urzędu, właśnie 1 marca 2022 roku właśnie wtedy rozpoczyna bieg termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Ropa widnieją już >>>na stronie Urzędu Gminy

 

Zasady rekrutacji do szkół podstawowych w mieście Gorlice

Dzieci, które zamieszkują w obwodzie szkoły, nie podlegają rekrutacji: wystarczy zgłosić chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej w konkretnej szkole. Do zgłoszenia należy w takim przypadku dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka i jego samego.
Oświadczenie składa się po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeśli po tym naborze w szkole będą jeszcze wolne miejsca, będzie prowadzony nabór dodatkowy. Wówczas o miejsca w szkole mogą walczyć kandydaci, którzy mieszkają poza obwodem wymarzonej podstawówki.

Kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 określone zostały Uchwałą Nr 393/XXXIII/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 marca 2017 r., w której określono kryteria brane pod uwagę w czasie naboru dodatkowego dla klas szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Gorlice.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych znajdziecie >>> na stronie UM w Gorlicach
 

Przedszkola czekają na najmłodszych

Jeśli dziecko już uczęszcza do przedszkola, to w najbliższym czasie jego opiekunowie zostaną poproszeni o złożenie deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku 2022/2023 w dotychczasowej placówce. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzone jest w takim w zakresie, w jakim konkretne przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. W pierwszej kolejności do miejskich przedszkoli przyjmowane będą dzieci zamieszkujące miasto Gorlice.

Jeśli liczba kandydatów mieszkających na terenie miasta Gorlice przekroczy liczbę wolnych miejsc, to na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę ustawowe kryteria z ustawy Prawo oświatowe tj. :

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Szczegółowe warunki postępowania w przypadku uzyskania równych wyników oraz informacje o warunkach rekrutacji dla kandydatów spoza miasta Gorlice możecie poznać >>>na stronie UM w Gorlicach.


Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaPowiat Gorlicki zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” 2022
ReklamaEdukacja na WSB-NLU – Wybierz kierunek studiów dla siebie! | REKTUTACJA 2022/2023
a