Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
PRZECZYTAJ
Reklama Ogrody Angelika Zych – projektowanie ogrodów | ogrody | tereny zielone | rabaty | wizualizacje
ReklamaSzybki internet • Wybierz ŚWIATŁOWÓD! • Zapraszamy! Salon ORANGE, GORLICE ul. Legionów 14
Reklama IWO COMPUTERS – Najlepsze produkty do pracy, gry i rozrywki! – Sprawdź naszą ofertę
Reklama DELIKATESY SZUBRYT – GORLICE, ul. Kościuszki 34A – Sprawdź najnowsze promocje! [od 26 września 2022]]

Gorlice. Jutro ostatnia sesja przed wakacyjną przerwą

Oceń

Jutro (30 czerwca) o godz. 9 w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miasta Gorlice.
Gorlice. Jutro ostatnia sesja przed wakacyjną przerwą
Autor: Fot. halogorlice.info ©

 

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice porządku obrad znalazły się następujące punkty:

 1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
 2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XLVII sesji RM Gorlice.
 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 maja do 15 czerwca 2022 r.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie przejęcia realizacji części zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Małopolski Festiwal Smaku 2022”,
 • w sprawie zmiany uchwały nr 574/XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice,
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach,
 • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Gorlice na rok szkolny 2022/2023,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Gorlice,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 524/XLI/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice-Plan Nr 2” dla obszaru położonego w rejonie ul. Stefana Batorego,
 • w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Sokolskiej,
 • w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Granicznej,
 • w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Gorlice za 2021 rok,
 • w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

       5. Sprawy różne, pytania bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych.

 

Źródło info: UM w Gorlicach


Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaTylko znani u sprawdzeni producenci! PIŁY TAŚMOWE I TARCZOWE - PŁÓTNA I PAPIERY ŚCIERNE - ŁOŻYSKA I PASY KLINOWE - Sklep Techniczno-Przemysłowy BARABRA w ROŻNOWICACH
ReklamaEdukacja na WSB-NLU – Wybierz kierunek studiów dla siebie! | REKTUTACJA 2022/2023