Już w czwartek rano XXV Sesja Rady Miasta Gorlice

  • 27.10.2020, 12:47
  • Monika Kulka-Smołkowicz

Podziel się:

Oceń:

Już w czwartek rano XXV Sesja Rady Miasta Gorlice fot. ilustracyjne / UM Gorlice
W czwartek (29 października) rano o godz. 9 odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Gorlice. Relację będziecie mogli zobaczyć także u nas.

 

29 października 2020 r. o godz. 9 odbędzie się XXV Sesja Rady Miasta Gorlice, w zdalnym trybie pracy Radnych. Zapraszamy do oglądnięcia transmisji online.

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.

2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miasta Gorlice.

3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 września do 15 października 2020 r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2020 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice,

c) w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.,

f) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,

g) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach,

h) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach,

i) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Miodowej,

j) w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Kombatantów,

k) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ w rejonie ul. Sokolskiej w Gorlicach,

l) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ‘’Miasto Gorlice – Plan Nr 4’’ przy ul. Stróżowskiej w Gorlicach,

m) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ w rejonie ul. Stefana Batorego w Gorlicach,

n) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla obszaru położonego pomiędzy ul. Kwiatową i ul. Sosnową w Gorlicach,

o) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ przy ul. Węgierskiej,

p) w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

źródło info: UM Gorlice

Monika Kulka-Smołkowicz

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe