Trwa kolejna Sesja Rady Miasta Gorlice [RETRANSMISJA]

 • 26.11.2020, 09:26
 • Tomasz Stasiowski

Podziel się:

Oceń:

Trwa kolejna Sesja Rady Miasta Gorlice [RETRANSMISJA] fot. UM Gorlice
W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazło się wiele ważnych punktów. Obejrzyj relację na żywo.

 

 

Harmonogram sesji:

1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.

2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XXV sesji Rady Miasta Gorlice.

3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 października do 15 listopada 2020 r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Gorlicach przy ul. Kołłątaja na rzecz Gminy Gorlice,
 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
 • w sprawie wyznaczenia AGLOMERACJI GORLICE,
 • w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Granicznej,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 4’’ dla terenu złoża "Gorlice-Zagórzany’’,
 • w sprawie przystąpienia do II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice,
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gorlicach przy ul. Bieckiej,
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ w rejonie ulic Parkowej i Sportowej,
 • w sprawie nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Stróżowskiej,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 212/XIX/2016 Rady Miasta Gorlice z dnia 31 marca 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 480/XL/2017 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gorlice w ramach pomocy de minimis,
 • w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2020 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice

5. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia Radnych.
6. Zakończenie posiedzenia.

Tomasz Stasiowski

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe