Czeka na nich aż 17 projektów uchwał. Które zostaną przyjęte, w które radni odrzucą?

  • 24.05.2022, 15:20
  • Monika Kulka-Smołkowicz

Podziel się:

Oceń:

wejście do ratusz w Gorlicach Fot. halogorlice.info ©
Pojawiło się zaproszenie na kolejną sesję Rady Miasta Gorlice. Odbędzie się ona już w najbliższy czwartek (26 maja) o godz. 9.

 

Radni spotkają się w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego już w Dzień Matki. Właśnie na ten dzień zaplanowano XLVII sesję Rady Miasta Gorlice.

W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XLVI sesji RM Gorlice.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 kwietnia do 15 maja 2022 r.
5. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Miasta Gorlice za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gorlice wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gorlice oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 6 „Zawodzie” w Gorlicach w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla,
b) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Gorlice na lata 2021-2030 pn. "Gorlice 2030",
c) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Gorlice za 2021 rok,
d) w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,
e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy,
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
g) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Gorlicach przy ul. Karwacjanów,
h) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ dla obszaru położonego przy ul. Jana Kochanowskiego w Gorlicach,
i) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 3’’ dla ulicy Cmentarnej w Gorlicach,
j) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ część działki Nr 2151/5 przy ulicy Jana Kochanowskiego w Gorlicach,
k) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Miasto Gorlice – Plan Nr 2’’ część działki Nr 2132/6 przy ul. Tęczowej w Gorlicach,
l) w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania letniego i zimowego nawierzchni nowo wybudowanych odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 993 Gorlice – Dukla,
m) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok,
n) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.
o) w sprawie zmiany uchwały Nr 6/I/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gorlcie,
p) w sprawie zmiany uchwały Nr 9/I/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty i Kultury RM Gorlice,
r) w sprawie zmiany uchwały Nr 10/I/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Spraw Społecznych RM Gorlice.

9. Sprawy różne, pytania bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych.

 

Źródło info: UM w Gorlicach

Monika Kulka-Smołkowicz

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe