Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama SANTANDER PARTNER - placówka partnerska nr 1 | Kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, dla firm, leasing | GORLICE, ul. Legionów 12
ReklamaSzybki internet • Wybierz ŚWIATŁOWÓD! • Zapraszamy! Salon ORANGE, GORLICE ul. Legionów 14
Reklama IWO COMPUTERS – Najlepsze produkty do pracy, gry i rozrywki! – Sprawdź naszą ofertę
Reklama DELIKATESY SZUBRYT – GORLICE, ul. Kościuszki 34A – Sprawdź najnowsze promocje! [od 26 września 2022]]

GCK zaprasza na konkurs JA TEŻ MAM TALENT

Oceń

Gorlickie Centrum Kultury zaprasza wszystkie ambitne, pomysłowe i utalentowane osoby, chcące pokazać swój talent przed publicznością. Zobacz kiedy i gdzie możesz się zgłosić do tego konkursu. Regulamin i terminarz imprezy do zobaczenia poniżej. Zapraszamy!  

ORGANIZATOR:

 

Gorlickie Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice, tel. 18 3535695,

www.gck.gorlice.pl, [email protected]

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gorlicach

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych

 • rozwijanie kreatywności młodzieży

 • promowanie młodych talentów

 • rozwijanie zainteresowań uczniów

 • rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami z terenu powiatu gorlickiego

 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

 • zaprezentowanie w środowisku gorlickim różnorodnych talentów

UCZESTNICY KONKURSU:

 • konkurs jest otwarty dla mieszkańców Ziemi Gorlickiej

 • uczestnikiem konkursu może być każda osoba lub grupa osób (np. zespół muzyczny lub grupa taneczna jako uczestnik zbiorowy) w wieku od 10 lat.

 • uczestnik konkursu zgłaszający się na eliminacje i finał ma obowiązek posiadać dowód osobisty/legitymację szkolną

 • w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody podpisanej przez rodziców.

FORMA KONKURSU:

 • krótka prezentacja sceniczna bardzo różnoraka w formie:

- śpiew

- taniec

- zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich

- pokaz umiejętności gry aktorskiej

- pokaz sprawności fizycznej

- prezentacja treści kabaretowych

- małe formy teatralne

- gra na dowolnym instrumencie

- recytacja

- występy sportowo-akrobatyczne

- zdolności manualne

- inne …

INFORMACJE OGÓLNE:

 • występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych

 • podczas występu osoba nie może być ubrana prowokacyjnie

 • prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych  i grup do 3 osób (opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego wg własnego wyboru lub a’capella)

 • dopuszcza się prezentacje dłuższe nie przekraczające jednak 10 minut w przypadku występów grup powyżej 3 osób prezentujących treści kabaretowe lub małe formy teatralne

 • uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego

 • uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich

 • uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry, grupy innych uczestników lub zwierząt biorących udział w występie

 • uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem, a szczególnie o udziale w nim zwierząt i użyciu ognia, ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali teatralnej GCK. Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu

 • organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń), natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca

 • uczestnicy konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. Mile widziana publiczność (3-5 osób) dopingująca swojego faworyta

 • warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (w załączeniu), dostępnej również w GCK, ul. Michalusa 4, lub na stronie internetowej: www.gck.gorlice.pl oraz dostarczenie jej do Gorlickiego Centrum Kultury w nieprzekraczającym terminie do dnia 18 marca 2011r.

 • Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez powołane z osób bezstronnych jury (przedstawiciele TVP, TVN, radia, prasy)

MIEJSCE REALIZACJI:

Sala teatralna Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach, ul. Michalusa 4

TERMIN REALIZACJI:

 • eliminacje wstępne w dniu 26 marca 2011 r. (sobota) od godz. 11.00

w sali teatralnej GCK

 • finał w dniu 16 kwietnia 2011 r. (sobota) w sali teatralnej GCK.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • organizator zawiadamia o konkursie szkoły, placówki kulturalno-oświatowe, podaje informacje na stronie internetowej GCK, do portali, prasy i telewizji regionalnej oraz na miejscach reklamowych na terenie miasta Gorlice

 • konkurs składa się z dwóch etapów:

- eliminacje  w sali teatralnej GCK w dniu 26 marca 2011r.(sobota)

od godz. 11.00

Podczas eliminacji zostaną wyłonieni uczestnicy finału

- finał konkursu dnia 16 kwietnia 2011 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej GCK

W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.  Zostanie przyznana również nagroda publiczności – (o zwycięstwie uczestnika decyduje widownia poprzez oddanie głosu na specjalnych kartach). Jury może zdecydować o innym rozdziale miejsc.

 • Osoby nagrodzone, wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 • Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna, a uczestnicy konkursu podczas całego trwania realizacji konkursu nie mogą dyskutować lub radzić się członków jury w żadnej sprawie dotyczącej ich udziału w programie a w szczególności przebiegu występu przez nich wykonywanego, ich wyglądu lub prezentowanych umiejętności.

 • Organizator lub jury nie jest zobowiązane do podawania powodów podjęcia decyzji o odrzuceniu kandydata lub zakwalifikowania do grona finalistów

 • Uczestnik zostanie poinformowany o dalszym udziale w konkursie podczas eliminacji wstępnych  w dniu 26 marca 2011 r.

 • Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu finału konkursu „Ja też mam talent”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości godzinę przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę

Szczegółowe informacje – Gorlickie Centrum Kultury, tel. 18 35 35 695.

Osoby do kontaktu – Bogusława Rączka, Tadeusz Łuczejko.


Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaTylko znani u sprawdzeni producenci! PIŁY TAŚMOWE I TARCZOWE - PŁÓTNA I PAPIERY ŚCIERNE - ŁOŻYSKA I PASY KLINOWE - Sklep Techniczno-Przemysłowy BARABRA w ROŻNOWICACH
ReklamaEdukacja na WSB-NLU – Wybierz kierunek studiów dla siebie! | REKTUTACJA 2022/2023