Pracowity dzień miejskich Radnych. Dziś sesja. [LIVE]

 • 31.01.2019, 05:52 (aktualizacja 31.01.2019, 08:05)
 • Tomasz Stasiowski

Podziel się:

Oceń:

Pracowity dzień miejskich Radnych. Dziś sesja. [LIVE]
Od godziny 9.00 trwa IV Sesja Rady Miasta Gorlice. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.


Link do playera - LINK
W zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji i odczytanie porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad III sesji Rady Miasta Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza za okres od 16 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 

 • w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gorlickiego,
 • w sprawie kontynuacji realizacji w latach 2019-2021 ,,Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) dla Miasta Gorlice”, przyjętego Uchwałą Nr 249/XXI/2016 Rady Miasta Gorlice w dniu 30 maja 2016 roku,
 • w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr 32/III/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 20 grudnia 2018 r. w
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gorlice,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Gorlicach przy ul. Garncarskiej,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr 529/LVIII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Gorlice,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice-Plan Nr 2” dla terenu obejmującego działkę Nr 1398/10 i części działek Nr 1398/11, 1398/13, 1298/14 i 1399/23, obręb Gorlice przy ul. Tadeusza Kościuszki,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice-Plan Nr 2” dla terenów oznaczonych symbolami 1.KUd i 6.KUd,
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice-Plan Nr 2” w rejonie ul. Kwiatowej w Gorlicach,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice-Plan Nr 4” dla terenu obejmującego działki 2962/2, 2962/3, 2962/5 i 2962/10, obręb Gorlice przy ul. Wincentego Pola,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice-Plan Nr 4” dla terenu obejmującego część działki Nr 230/1 i działki Nr 232/1, 232/2 i 232/3, obręb Gorlice, ul. Robotnicza,
 • w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice-Plan Nr 4” działki Nr 196/8, 196/9, 196/10 część działek Nr 196/4, 196/5, 196/7 przy ul. Zielonej, część działki Nr 157/3 przy ul. Granicznej, działki Nr 153 i 135 przy ul. Zagórzańskiej w Gorlicach,
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice-Plan Nr 4” przy ul. Fryderyka Chopina i ul. Przemysłowej,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 205/XXI/2008 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania ze zmianami,
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Gorlickim Klubie Seniora,
 • w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

 
 

5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

 

 
 

źródło: gorlice.pl

Tomasz Stasiowski

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe