Gorlice. Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok.

 • 03.01.2020, 12:09
 • Barbara Ćmiech

Podziel się:

Oceń:

Gorlice. Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok. Foto: ilustracyjne/własne
Pozostając w temacie śmieci podajemy kalendarium wywozu odpadów w poszczególnych rejonach Gorlic w bieżącym roku.

Przypominamy, że w dniu wywozu odpady powinny być wystawione w workach lub pojemnikach przy ulicy, w miejscu dostępnym i widocznym dla firmy odbierającej odpady, którą i w tym roku jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Empol”.

W przypadku niewykonania usługi odbioru odpadów w ustalonym terminie lub w razie jakichkolwiek pytań mieszkańcy powinni skontaktować się z Urzędem Miejskim w Gorlicach – Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel.: 18 35 51 247.  

UWAGA: Odpady gromadzone w nietypowych pojemnikach (np. beczki różnego typu) lub takie, które nie będą wystawione w dniu wywozu w dostępnym miejscu nie będą odbierane.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej:

Odpady komunalne należy gromadzić w sposób selektywny tak, aby wyodrębnić następujące ich rodzaje:

 • odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady wielkogabarytowe wraz ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
 • odpady budowlane,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady niebezpieczne tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.,
 • igły i strzykawki,
 • tekstylia i odzież.

Pozostałość stanowi zmieszane odpady komunalne, które należy zbierać oddzielnie. Odpady te odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Surowce wtórne (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady stanowiące odpady komunalne) odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odpady te należy gromadzić w workach o odpowiednim kolorze: papier – niebieski, szkło – zielony, metale i tworzywa sztuczne – żółty, bioodpady stanowiące odpady komunalne – brązowym.

Odpady wielkogabarytowe (np. meble) odbierane są w limitowanych ilościach do 0,5m³/rok na jednego mieszkańca, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki są podawane z kilkudniowym wyprzedzeniem do publicznej wiadomości (informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronie internetowej www.gorlice.pl).

Odpady budowlane odbierane są w limitowanych ilościach do 0,5m³/rok na jednego mieszkańca, zużyte opony pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są w limitowanych ilościach do 0,2m³/rok na jednego mieszkańca po indywidualnym ustaleniu warunków i sposobu ich odbioru z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia Urzędu Miejskiego w Gorlicach, tel.: 18 35 51 247.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są w okresie od stycznia do grudnia zgodnie z przyjętym harmonogramem. Odpady mogą być gromadzone wyłącznie w workach lub pojemnikach – odpady gromadzone w inny sposób nie będą odbierane.

Pozostałe odpady (przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne tj. przeterminowane chemikalia, lakiery, zużyte świetlówki itp.) odbierane są dwa razy w roku, w czasie objazdowych zbiórek. Dokładne terminy oraz miejsca zbiórki zostaną podane z kilkudniowym wyprzedzeniem do publicznej wiadomości (informacja na tablicach ogłoszeniowych na terenie miasta i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz na stronie internetowej www.gorlice.pl).

Zużyte baterie oraz przeterminowane leki mieszkańcy Gorlic mogą dodatkowo składać w specjalnych pojemnikach znajdujących się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach, ul. Rynek 2. Również apteki przy ul. Jagiełły 8, ul. Słoneczna 2, ul. Rynek 19, ul. Kościuszki 24 zaopatrzone są w pojemniki do zbiórki leków.

Mobilna zbiórka choinek zostanie przeprowadzona 20 stycznia 2020 r. i 6 lutego 2020 r. dla rejonu A,B,C,D,E,F oraz 21 stycznia 2020 r. i 7 lutego 2020 r. dla rejonu G,H,I,J.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” (ul. Przemysłowa 7) można bezpłatnie oddać takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, igły i strzykawki, tekstylia i odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (odbiór w limitowanych ilościach), zużyte opony (odbiór w limitowanych ilościach), bioodpady stanowiące odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (odbiór w limitowanych ilościach).

Szczegółowych informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18 35 39 793.

Źródło info: UM w Gorlicach

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2020 ROKU

Barbara Ćmiech

Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

dsd
dsd 05.01.2020, 11:46
Wszystko na wysypisko, tam robimy pożar i jest posprzątane.
Paco
Paco 03.01.2020, 21:19
Moim zdaniem to jest oszustwo z tym segregowaniem przecież jak ktoś segreguje smieci to powinien wynosic 4 worki segregowanych a nie jeden wszystkie te segregowane i nie segregowane ida na jedna kupe dopiero w tedy je segreguja na tasmie płacimy za cos co jest nie potrzebne takie jest zdanie ludzi

Pozostałe