Przygotuj się na zmiany w podatkach od 1 kwietnia 2020 r.

  • 27.02.2020, 08:32
  • Tomasz Stasiowski

Podziel się:

Oceń:

Przygotuj się na zmiany w podatkach od 1 kwietnia 2020 r.
Do sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Sprawdź, na jakie zmiany trzeba się przygotować.

Podatki dochodowe

Projekt zakłada:

  • dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r.,
  • zmniejszenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT-40A) sporządzanych przez organy rentowe (zmiana ta nie pogorszy sytuacji emeryta/rencisty, który będzie mógł być rozliczony w ramach usługi Twój e-PIT),
  • zapewnienie skuteczności złożonego przez podatnika do organu rentowego wniosku o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek na lata następne, aż do jego wycofania (obecnie wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został złożony),
  • umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT,
  • wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek.

Sprawdź też:

Zmiany w VAT

Możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:

  • wprowadzenie możliwości korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową,
  • umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT.

Data wejścia w życie zmian

Projektodawcy chcą, aby zmiany weszły w życie z 1 kwietnia 2020 r., z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Sprawdź też:

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono rozwiązania, które mają przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

W zakresie podatku od towarów i usług wprowadzono przepisy, które uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system VAT w zakresie handlu transgranicznego.

W zakresie ustawy o wymianie informacji podatkowych wprowadzono zmiany umożliwiające przekazywanie informacji o schematach podatkowych transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich, w tym m.in.: zmiany dotyczące obowiązków Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przekazywania takich informacji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.

 

Sylwia Maliszewska
ekspert portalu portalfk.pl

Tomasz Stasiowski

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe