UM Gorlice zaprasza na najbliższą sesję Rady Miasta

  • 27.04.2021, 08:52
  • Monika Kulka-Smołkowicz

Podziel się:

Oceń:

UM Gorlice zaprasza na najbliższą sesję Rady Miasta Fot. haloGorlice
Już pojutrze (29 kwietnia), tradycyjnie o godzinie 9 rano, rozpocznie się kolejna sesja Rady Miasta Gorlice. Transmisja jak zawsze do wysłuchania na żywo w wersji on-line.

 

Jak podaje urząd, w zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Ryndaka porządku obrad znalazły się następujące punkty:

1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.

2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XXX sesji RM Gorlice.

3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 marca do 15 kwietnia 2021 r.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Gorlice na lata 2021-2030 pn. „Gorlice 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,

b) w sprawie zmiany uchwały nr 156/X/2019 Rady Miasta w Gorlicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

c) w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Gorlice,

d) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

e) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Węgierskiej,

f) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” przy ul. gen. Józefa Hallera,

g) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” przy ul. Henryka Sienkiewicza,

h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gorlicach przy ul. Kościuszki 13,

i) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gorlicach przy ul. Kołłątaja,

j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,

k) w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Gorlice dotacji z przeznaczeniem na prace restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

l) w sprawie zmiany Uchwały Nr 205/XIII/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obiektów sportowych zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,

m) w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XIV/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,

n) w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2021 rok,

o) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

5. Sprawy różne, pytania bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych.

 

Źródło info: UM Gorlice

Monika Kulka-Smołkowicz

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe