Czy w przypadku wypowiedzenia umowy otrzymam dodatkowe wynagrodzenie za urlop?

  • 04.08.2021, 13:32
  • Justyna Miarecka

Podziel się:

Oceń:

Czy w przypadku wypowiedzenia umowy otrzymam dodatkowe wynagrodzenie za…
Zawsze w przypadku rozwiązania umowy o pracę pracodawca ma obowiązek rozliczenia się z pracownikiem. Dotyczy to m.in. kwestii związanych z urlopem. Rozwiązania są tu dwa. Pracownik, który nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu, może urlop ten wykorzystać w trakcie okresu wypowiedzenia. Inne rozwiązanie to wypłata przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego pracownikowi za niewykorzystany urlop.

 

 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma możliwość wypłaty odchodzącemu pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Jest to możliwe w przypadku, kiedy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu z powodu wypowiedzenia umowy o pracę. W takim przypadku wypłata ekwiwalentu jest obowiązkiem pracodawcy. Taki ekwiwalent pracodawca musi wypłacić niezależnie od sposobu i przyczyny wypowiedzenia umowy oraz niezależnie od tego, która ze stron wypowiedziała umowę.

 

Wyjątek od zasady wypłaty ekwiwalentu

Przepisy Kodeksu pracy zakładają jednak wyjątek od zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany przez pracownika urlop. Dzieje się tak w sytuacji, w której pracownik wykorzysta swój urlop w trakcie okresu wypowiedzenia. Co ważne, w takim przypadku nie jest potrzeba zgoda pracownika. Nawet jeśli pracownik nie wyraża chęci udania się na urlop wypoczynkowy w trakcie okresu wypowiedzenia, to pracodawca ma prawo wysłania pracownika na urlop przymusowy.

 

Prawo pracownika do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Prawo pracownika do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop powstaje w momencie rozwiązania umowy o pracę. Dodać tu trzeba, że ekwiwalent dotyczy zarówno urlopu przysługującego w danym roku kalendarzowym, jak i urlopu zaległego. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego obliczana jest dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest jednak z wyłączeniem jednorazowych wypłat za wykonanie określonego zadania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy, za czas przestoju w pracy, który nie wynika z winy pracownika, nagród jubileuszowych.

 

Obliczanie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Aby określić wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ustalić należy podstawę jego wymiaru. W tym celu pod uwagę wziąć należy przeciętne wynagrodzenie pracownika. Mowa tutaj o określonej stawce miesięcznej w stałej wysokości, składnikach przysługujących za okres nie dłuższy niż miesiąc oraz składnikach przysługujących za okres dłuższy niż miesiąc. Stałe wynagrodzenie uwzględnia się z tego miesiąca, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu. Jeśli chodzi o zmienne składniki wynagrodzenia, to te uwzględniane są za okresy nieprzekraczające miesiąca, wypłacone w okresie 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu.

Jak zatem widać, w przypadku wypowiedzenia umowy pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pamiętać jednak trzeba, że ekwiwalent ten zostanie wypłacony tylko i wyłącznie, jeśli pracownik nie będzie mógł wykorzystać urlopu w okresie wypowiedzenia. Może się tak zdarzyć choćby w sytuacji, w której pracodawca uzna, że pracownik jest niezbędny w firmie w trakcie okresu wypowiedzenia i nie może wysłać tego pracownika na urlop. Więcej na ten temat przeczytać można w serwisie Inewi.pl. Warto także zapoznać się z darmowymi wzorami umów o pracę. Dzięki temu w przyszłości będzie można ocenić, czy umowa sporządzona została w sposób prawidłowy.

 

Justyna Miarecka

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe