Sesja Rady Miasta Gorlice już jutro o poranku. O czym będą debatować?

 • 17.11.2021, 16:08
 • Monika Kulka-Smołkowicz

Podziel się:

Oceń:

Sesja Rady Miasta Gorlice już jutro o poranku. O czym będą debatować? Fot. halogorlice.info ©
Znamy już proponowany przez przewodniczącego Rady Miasta program jutrzejszych obrad.

 

Już jutro (18 listopada) o godz. 9 rozpocznie się XXXIX Sesja Rady Miasta Gorlice. Jak zawsze będziemy mogli przysłuchiwać się niej także dzięki transmisji online.

W planie:

1. Otwarcie sesji, potwierdzenie kworum, informacja o porządku obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Gorlice.
3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta za okres od 11 października do 15 listopada 2021 r.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice, z późniejszymi zmianami,
 • w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
 •  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.,
 • w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Gorlice,
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gorlice a Gminą Gorlice dotyczącego powierzenia i przejęcia zarządzania drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg,
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice - Plan Nr 2" przy ul. dr Stanisława Jezierskiego,
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Gorlice - Plan Nr 3",
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia ,,Dzienny Dom Seniora w Gorlicach",
 • w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta Gorlice w latach 2022 - 2024,
 • w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2021 rok,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

5. Sprawy różne, pytania bieżące, wnioski i oświadczenia Radnych.

 

Źródło info: UM Gorlice

Monika Kulka-Smołkowicz

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe