Kolejna sesja powiatowych radnych

  • 28.03.2019, 09:41 (aktualizacja 28.03.2019, 11:05)
  • Barbara Ćmiech

Podziel się:

Oceń:

Kolejna sesja powiatowych radnych
O godzinie 10 w Starostwie Powiatowym rozpocznie się VI sesja Rady Powiatu Gorlickiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
3. Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu.            
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu.           
5. Przyjęcie informacji Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie Powiatu.                                   
6. Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu.                           
7. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno–weterynaryjnego na terenie Powiatu.                           
8. Przyjęcie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat ładu przestrzennego oraz stanu porządku w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych.    
9. Przyjęcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa powodziowego w Powiecie.   
10. Przyjęcie informacji Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  na temat realizacji zadań statutowych Związku oraz działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu.                                   
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Gorlickiego na lata 2016 – 2020.                                       
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego na lata 2017-2020” za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.           
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.                                  
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.                                                             
15. Przyjęcie informacji z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.                                  
16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski Radnych z V sesji Rady Powiatu Gorlickiego.                                                  
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Starostwo Powiatowe w Gorlicach – transmisja na żywo - 28.03.2019

 

loadingŁaduję odtwarzacz...
Barbara Ćmiech

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe