Barbara Bartuś: Ostatnie cztery lata to była ciężka praca.

  • 11.10.2019, 10:27
  • Żródło: artykuł sponsorowany

Podziel się:

 Barbara Bartuś: Ostatnie cztery lata to była ciężka praca.
Barbara Bartuś od 2007 roku reprezentuje powiat gorlicki w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Od samego początku swojej politycznej drogi związana jest z Klubem Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, od zawsze wierna jest również prawicowym poglądom, a przez 12 lat sejmowej pracy przetarła sobie wiele ścieżek, których młodzi politycy mogą jej tylko pozazdrościć.

Pani poseł jest jedną z najaktywniejszych parlamentarzystek, a na rzecz swojego regionu prowadzi niemalże działalność lobbystyczną.

Co ważne, poseł Barbara Bartuś zasiada w ścisłym kierownictwie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a jako sekretarz jest odpowiedzialna za wszystkie sejmowe głosowania.

W ostatniej kadencji należała do wnioskodawców 217 ustaw złożonych przez PiS, a sama była autorką między innymi projektu ustawy o ograniczeniu egzekucji komorniczych z emerytur i rent.

Miała 149 wystąpień sejmowych, 20 razy była sprawozdawcą komisji i zadała 28 pytań w sprawach bieżących oraz wygłosiła 12 oświadczeń poselskich i 13 zapytań poselskich.

W ostatnich czterech latach złożyła również 45 interpelacji poselskich, między innymi w sprawie poprawy sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodych z małych miast i obszarów wiejskich (2016 rok), w sprawie budowy „sądeczanki” i wykluczenia komunikacyjnego Gorlic (2017 rok), w sprawie refundacji leków koniecznych do ciągłego stosowania przez pacjentów po przeszczepach (2018 rok), w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych łączących Gorlice z Krakowem i Warszawą (2019 rok).

To właśnie staraniem poseł Barbary Bartuś w maju 2016 roku do Nowego Sącza powrócił Karpacki Oddział Straży Granicznej, a w lipcu 2017 roku powstała Grupa Zamiejscowa Placówki Straży Granicznej w Gorlicach. Od 2016 roku w Gorlicach działa również II stopień Państwowej Szkoły Muzycznej, o którą rodzice starali się od lat.

Dzięki wsparciu pani poseł pod koniec 2016 roku gorlicki szpital otrzymał 400 tysięcy złotych na zakup nowoczesnej karetki i tyle samo, na kolejną karetkę, we wrześniu 2019 roku. A w 2017 roku ponad 475 tysięcy złotych trafiło z budżetu państwa na remont gorlickiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Każdego roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego płyną pieniądze do parafii z Gorlickiego, które sukcesywnie remontują nasze sakralne perełki. Poseł Barbara Bartuś otacza wyjątkową troską zabytkowe kościoły z naszego regionu. Najwięcej środków trafiło: w 2016 roku do parafii rzymskokatolickiej pw. wszystkich Świętych w Bobowej, na kościół św. Zofii – 150 tys. zł, w 2017 roku – do parafii rzymskokatolickiej w Męcinie Małej na kościół pw. św. Antoniego Opata – 300 tys. zł, w 2018 roku po 300 tys. zł otrzymały: parafia rzymskokatolicka w Binarowej na kościół pw. św. Michała Archanioła i parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej na cerkiew greckokatolicką pw. Opieki NMP w Owczarach, a w 2019 – roku parafia rzymskokatolicka w Szalowej na kościół św. Michała Archanioła – rekordowe 392 tys. zł.

To również staraniem poseł Barbary Bartuś ze środków Ministerstwa Sportu Gorlice otrzymały pieniądze na remont krytej pływalni „Fala”, a ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego systematycznie poprawia się wygląd zewnętrzny i wyposażenie Gorlickiego Centrum Kultury.

O skuteczności działań pani poseł świadczy również fakt, że ciężko policzyć, ile pieniędzy Gorlickie otrzymało na remonty i budowy dróg. Tylko w 2019 roku promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały: gmina Biecz: 250 tys. zł, gmina Bobowa: 490 tys. zł, gmina Łużna: 580 tys. zł, gmina Ropa: 600 tys. zł, gmina Sękowa: 1 660 mln zł, gmina Uście Gorlickie: 550 tys. zł, powiat gorlicki: 6 710 mln zł.

Poseł Barbara Bartuś jest bardzo zaangażowana we wsparcie samorządów oraz instytucji publicznych w swoim okręgu. Aktywnie działa na rzecz rozwoju wielu stowarzyszeń, które pracują na rzecz mieszkańców i dla mieszkańców. Wspiera każdą inicjatywę, o której wsparcie jest poproszona i sama inicjuje poszukiwanie środków finansowych na realizację potrzeb mieszkańców swojego regionu.

Mija właśnie cztery lata mojej pracy w VIII kadencji Sejmu RP. Jestem dumna, że razem z moimi Koleżankami i Kolegami z Prawa i Sprawiedliwości mogłam tworzyć i skutecznie realizować program „Dobrej Zmiany” według motta: Rodzina, Rozwój i Wiarygodność. „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, przywrócenie wieku emerytalnego, program darmowych leków 75+, podniesienie najniższych emerytur i rent, „trzynastka” dla wszystkich emerytów i rencistów, zerowy PIT to tylko niektóre programy, które dają Polkom i Polakom konkretne wsparcie. W swojej działalności nigdy nie zapominam o swoich korzeniach, o swoich Wyborcach, o swoim okręgu wyborczym. To dla Państwa podejmuje szereg inicjatyw, starań i interwencji w sprawach ważnych dla regionu. Proszę o państwa głos w najbliższą niedzielę – 13 października – aby Gorlickie nadal miało swojego człowieka w Sejmie, bo tylko Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem dalszego skutecznego wdrażania i kontynuacji wszystkich programów.

Źródło: artykuł sponsorowany


Pozostałe