Od zakupu hełmów strażackich po budowę ścieżki pieszo–rowerowej. Biecz inwestował na potęgę

 • 05.03.2021, 10:12
 • Monika Kulka-Smołkowicz

Podziel się:

Oceń:

Od zakupu hełmów strażackich po budowę ścieżki pieszo–rowerowej. Biecz inwestował na potęgę Fot. UM Biecz
Na stronie UM Biecz pojawiło się podsumowanie inwestycji, które zakończono w ubiegłym roku. Wydano niemal 32 miliony złotych, a z efektów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy.

 

W czasie minionej sesji Rady Miejskiej w Bieczu (24 lutego 2021 r.), przekazano informacje na temat realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Biecz za 2020 rok oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biecz na lata 2016-2023 za 2020.

Jak podaje UM Biecz:

Strategia Rozwoju Lokalnego oraz Gminny Program Rewitalizacji to dokumenty, które dają możliwość realizacji działań na różnych płaszczyznach powodujących rozwój Gminy Biecz, polepszanie warunków życia mieszkańców i pobudzanie lokalnej aktywności społecznej. Pokazują jakie obszary wymagają inwestycji, które przyniosą długofalowe efekty. Przyjęte dokumenty wskazują także problemy gminy oraz jak w dłuższej perspektywie można je rozwiązać lub zmniejszyć ich natężenie.

Na realizację zadań wynikających ze strategii których termin zakończenia realizacji przypadał na  2020 rok wydatkowano kwotę w wysokości: 31.866.233 zł. przy pozyskanym dofinansowaniu do realizacji zadań: 19.255.576 zł.

 

1. Na inwestycje i remonty drogowe przeznaczono kwotę: 8.853.243,47 zł (dofinansowanie: 1.503.495 zł).

Prowadzone inwestycje w tym obszarze:

 • Biecz: przebudowa 780 m. ulic Fuska i Tumidajskiego, przebudowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania przy ul. Jana Pawła II z DW 980, przebudowa drogi przy ul. Podwale
 • Bugaj: modernizacja 50 m. drogi do szkoły wraz z parkingiem przy szkole oraz 64 m. drogi „Na Las
 • Głęboka: remont 290 m. drogi gminnej „Na Jasiczka”, asfaltowanie 99 m. dróg oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego
 • Grudna Kępska: wykonanie 90 m. drogi gminnej betonowej „Na Dudę” oraz 80 m. drogi betonowej „Na Jurusia”
 • Libusza: modernizacja 110 m. drogi „Nad Szkołą” w Libuszy oraz budowa 420 m. drogi „Na Kucharkową” Racławice: budowa 313,5 m. chodnika przy DW 980
 • Sitnica: modernizacja 30 m. drogi gminnej

2. Na przebudowę i rozbudowę placówek oświatowych przeznaczono kwotę: 6.465.763 zł (dofinansowanie: 5.200.437 zł).

Prowadzone inwestycje w tym obszarze obejmowały rozbudowę przedszkoli wraz z  dostosowaniem do standardów wynikających z reformy edukacji w: Libuszy, Strzeszynie, Rożnowicach oraz przebudowa pomieszczeń wewnątrz szkoły w Racławicach. Wyposażono także szkoły w Libuszy, Strzeszynie i Rożnowicach w meble, sprzęt i zabawki.

3. Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej przeznaczono kwotę: 2.487.249 zł. (dofinansowanie: 1.177.041 zł).

Wartość całego zadania: 5.366.230 zł. Dofinansowanie: 2.852.124 zł.

Prowadzone inwestycje w tym obszarze obejmowały termomodernizację 13 budynków użyteczności publicznej

 • w 2020 r. zakończono roboty budowlane w 6 budynkach użyteczności publicznej: Ośrodku Zdrowia w Bieczu, Ośrodku Zdrowia w Binarowej, remizie OSP w Sitnicy, SP w Korczynie, Domu Ludowym w Głębokiej, Remizie OSP w Racławicach.
 • trwają prace budowlane w 2 kolejnych, ostatnich obiektach: SP w Racławicach, SP w Sitnicy.
 • wykonane termomodernizacje w latach 2018-2019 r w 5 budynkach: OSP w Strzeszynie, ZOZ w Rożnowicach, SP nr 1 w Bieczu ul. Tysiąclecia, SP w Grudnej Kępskiej, SP w Bugaju.

Termomodernizacja przyczyni się do zredukowania kosztów utrzymania wszystkich odnowionych obiektów, poprawy jakości ich użytkowania oraz znacznego zmniejszenia zużycia energii. W ramach zamontowano: 275 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 70 kW, 6 pomp cieplnych, energooszczędne oświetlenie LED w 4 budynkach.

4. Na wymianę kotłów, montaż pomp cieplnych i instalacje solarne i fotowoltaiczne przeznaczono kwotę: 3.319.200 zł. (dofinansowanie: 2.394.666 zł).

Wartość całego zadania: 8.813.714 zł. Dofinansowanie: 5.367.174 zł.

W prywatnych gospodarstwach domowych wymienionych zostało: 17 kotłów węglowych na gazowe, 53 kotłów węglowych na ekogroszek, 7 kotłów węglowych na biomasę (pellet), 35 wysokoemisyjnych kotłów na kotły gazowe, 16 pomp cieplnych, 29 instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 145 kW, 92 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 350 kWp, 1 kocioł na pellet.

Mieszkańcy mają jeszcze możliwość skorzystania z projektu. Są jeszcze wolne miejsca na instalację: pomp ciepła, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na pellet.

5. Na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Libuszy i Korczynie przeznaczono kwotę: 5.211.750 zł. (dofinansowanie: 4.398.722 zł). 

Prowadzone inwestycje w tym obszarze:

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Libuszy o długości 3 293 m. i Korczynie o długości 337 m.
 • Budowa oświetlenia przy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową na Kobylankę do przysiółka „Ogniwo” w Libuszy. Długość odcinka przy którym wykonane zostanie oświetlenie to 3 km.

6. Na projekty społeczne wydatkowano kwotę w wysokości: 4.382.584 zł. Dofinansowanie: 4.121.686 zł.

Całkowita wartość projektów: 29.477.834 zł. Dofinansowanie: 26.947.124 zł.

Prowadzone projekty w tym obszarze:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu z filią w Gorlicach – placówka świadczy specjalistyczne usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Opieką objętych jest 40 uczestników.
 • „Dzieci mówią” - placówki wsparcia dziennego w miejscowościach: Biecz, Strzeszyn, Libusza, Rożnowice, Sitnica, Grudna Kępska, Głęboka, Binarowa, Racławice, Korczyna dla 300 dzieci. Wsparciem objętych jest 150 rodzin.
 • „Złota jesień tez będziesz seniorem”, „Królowa Jadwiga seniorom Biecza” - dzienne ośrodki wsparcia i aktywizacji osób starszych funkcjonujące w Libuszy obejmujące opieką łącznie 85 osób z terenu Gminy.
 • „Krok w przyszłość” - utworzenie Centrum integracji Społecznej aktywizującego społecznie, zawodowo i zdrowotnie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 • Kluby „Senior+” - miejsce spotkań dla osób starszych w Grudnej Kępskiej i Binarowej, które wpływają na aktywizację społeczności lokalnej i integrację.
 • Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, którego celem jest aktywizacja osób dorosłych w rozwoju osobistym, przyswajania dodatkowych kompetencji, uczenia się przez całe życie.
 • - Utworzenie Klubu Senior + w Rożnowicach.
 • - Biecki Uniwersytet Złotego Wieku, projekt prowadzony pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. 

7. Na poprawę bezpieczeństwa i doposażenie jednostek OSP przeznaczono kwotę: 581.143 zł. Dofinansowanie: 27.000 zł.

Doposażono jednostki w sprzęt:

 • OSP Biecz: 12 hełmów strażackich, ubrania strażackiego specjalnego, 10 par rękawic pożarniczych, 11 węży do motopomp, rediotelefonu, linki strażackiej, pompy zatapialnej, 2 par spodniobutów, 2 łańcuchów do pilarki, 2 prowadnic, 2 łopat, kosza do smoka ssawnego, 2 przełączników
 • OSP Binarowa: 4 hełmów strażackich, 10 węży do motopomp, 6 par rękawic strażackich specjalnych
 • OSP Bugaj: prostownika rozruchowego, 2 latarek, 6 zatrzaśników, 6 podpinek wężowych
 • OSP Głęboka: samochodu pożarniczego, przekazanie jednostce OSP w Głębokiej przez Komendę Powiatową PSP w Gorlicach samochodu kwatermistrzowskiego, garażu blaszanego, akumulatora, przecinarki
 • OSP Grudna Kępska: wkrętarki akumulatorowej, 6 rękawic ochronnych, 10 kominiarek strażackich, wyciągarka
 • OSP Korczyna: 4 węży do motopomp
 • OSP Libusza: radiotelefonu przewoźnego, 4 węży do motopomp.
 • OSP Sitnica: 6 pasków z zatrzaśnikiem, 1 latarki, 2 węży ssawnych, 6 par rękawic.
 • OSP Strzeszyn: 6 węży pożarniczych, stołów i krzeseł do remizy, wykonanie podjazdu do remizy

8. Na gospodarkę wodno - ściekową przeznaczono kwotę: 436.300 zł.

Prowadzone inwestycje w tym obszarze:

 • remont stacji uzdatniania wody w Bieczu wraz z montażem zbiorników na wodę w Bieczu o poj. 200 m³.
 • wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Libuszy – Kolonia (etap I). Łączna długość sieci kanalizacyjnej 991 m. Kanalizacja obejmie podpięcie 3 domów jednorodzinnych i 7 wielorodzinnych.
 • wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Strzeszyn – Nowa Wieś (etap I). Łączna długość sieci kanalizacyjnej 1973 m. Kanalizacja obejmie podpięcie 30 nieruchomości.

9. Na prace przy obiektach zabytkowych w latach 2017-2020 przeznaczono kwotę:6.713.971 zł. Dofinansowanie: 2.090.448 zł.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 129.000 zł. Dofinansowanie: 94.530 zł.

Prowadzone zadania w tym obszarze obejmowały:

 • konserwację techniczną i estetyczną malowideł na stropie budynku biblioteki.
 • wykonanie pierwszego etapu renowacji cmentarza nr 112 w Rożnowicach.
 • oddanie do użytku budynku Biblioteki i Urzędu Miejskiego po przebudowie, rozbudowie i remoncie.

10. Na kulturę przeznaczono kwotę: 438.000 zł. Dofinansowanie: 338.000 zł.

Prowadzone działania w tym obszarze:

 • Kromer Festival Biecz. Festiwal odbył się w formule hybrydowej. Pięć z siedmiu koncertów odbyło się w trybie online. Koncerty transmitowane były z: Bazylei, Londynu, Berlina, Poznania, Paryża. Dwa koncerty odbyły się stacjonarnie w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała oraz Kościele p.w. św. Anny w Bieczu. Kromer Festival Biecz nominowany został w 2020 roku do prestiżowej nagrody muzycznej Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Wydarzenie Roku „za wizjonerstwo programowe i organizacyjne w wykreowaniu marki i tożsamości festiwalu”. Nominacje wytypowane zostały spośród 187 kandydatur.
 • Utworzenie w podziemiach Biblioteki Biecz (budynku dawnej synagogi) wystawy stałej pn. „Żydzi Biecza – historia i Zagłada”. Koncepcja i projekt wystawy opracowane zostały przez Karolinę Czech i Piotra Dybilasa, scenariusz oraz teksty opracował Krzysztof Przybyłowicz, znakomity znawca historii bieckich Żydów. Nagrania video przygotowali Krzysztof Filipak, Damian Nowak oraz Roma Przybyłowicz-Kluska.

 

źródło info: UM Biecz

Monika Kulka-Smołkowicz

Komentarze (4)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Przewodniczący
Przewodniczący 06.03.2021, 22:32
Czymś trzeba się chwalić, bo wyborcy patrzą na rączki :) Te przewalanki to się zbierały kila lat...Kanalizacji nie widać, wodociągów też, więc trzeba robić chodniki po których mało kto chodzi, a może i dobrze, już się sypią...
Adam
Adam 05.03.2021, 15:30
A kiedy Strzeszyn będzie miał kanalizację bo puki co widzę projekt do 30 domów i to tylko Nowa Wieś. A kiedy osuwisko przy Kościele zostanie naprawione? Pokazujecie tabelki i liczby bo to ładnie wgląda, a my widzimy inną rzeczywistość.
Zocha
Zocha 05.03.2021, 14:56
Ile nowych biznesów powstało? Ile kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przybylo?
Micho
Micho 05.03.2021, 12:13
I co myślicie, że przez te inwestycje lepiej żyje się w Bieczu? Absolutnie nie, nic lepiej się tu nie żyje.

Pozostałe