Sprzeciw Rady Powiatu Gorlickiego wobec planów centralizacji szpitali

  • 15.03.2021, 08:14
  • Monika Kulka-Smołkowicz

Podziel się:

Oceń:

Sprzeciw Rady Powiatu Gorlickiego wobec planów centralizacji szpitali Fot. haloGorlice
Publikujemy w niezmienionej wersji treść Stanowska Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie planów dotyczących restrukturyzacji szpitali.

 

Zarząd Powiatu Gorlickiego zdecydował o przesłaniu stanowiska Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie planów dotyczących restrukturyzacji szpitali.

Stanowisko zostało przesłane do: Marszałka Sejmu,Marszałka Senatu, Posłów i Senatorów z Okręgu wyborczego nr 14, Ministra Zdrowia, Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Zdrowia, Biura Związku Powiatów Polski, Komisja Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Treść stanowiska:

 

Stanowisko

Rady Powiatu Gorlickiego

z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie planów dotyczących restrukturyzacji szpitali

 

Rada Powiatu Gorlickiego z niepokojem przyjmuje informację o przygotowywanych rozwiązaniach legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

System ochrony zdrowia niewątpliwie wymaga ciągłego doskonalenia, jednakże wprowadzanie zmian nie może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów oraz samych podmiotów leczniczych – posiadających praktyczne, ponad 20–letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i znających realia funkcjonowania systemu.

Przypomnieć należy, że przed 22 laty, gdy powiaty przejmowały szpitale – placówki te wymagały gruntownej modernizacji oraz zmagały się z ogromnym zadłużeniem. Wieloletnie działania dostosowawcze wiązały się z trudnym procesem restrukturyzacji kadrowej i organizacyjnej, olbrzymimi nakładami finansowymi ze strony samorządów, jak i samych placówek, przy wykorzystaniu środków unijnych.

Dziś to w większości przypadków znakomicie wyposażone i dobrze prosperujące placówki, z których jedynie część odnotowuje ujemne wyniki finansowe.

Rada podkreśla że z budżetu Powiatu Gorlickiego w latach 1999–2020 na remonty, modernizacje i zakupy sprzętu medycznego zostały przeznaczone środki w wysokości ponad 20 mln zł, zaś przychody z tytułu czynszów i dzierżaw użytkowanego przez Szpital majątku sięgnęły kwoty ponad 32 mln zł.

W powiatach każda decyzja jest podyktowana dobrem mieszkańców oraz ich potrzebami, ponieważ to samorząd terytorialny gwarantuje niewątpliwie najlepszą identyfikację i skuteczne rozwiązywanie lokalnych problemów, w tym także zdrowotnych. Przykładem może być działalność oraz kondycja finansowa gorlickiego Szpitala. Tymczasem planowana centralizacja podmiotów leczniczych może doprowadzić do niepokojącego ograniczenia dostępu obywateli do świadczeń zdrowotnych.

Rada wyraża wątpliwość, czy upaństwowienie szpitali lub też jakakolwiek inna zmiana właścicielska, bez zwiększenia środków finansowych na ochronę zdrowia oraz przemyślanej i przygotowanej wspólnie z przedstawicielami szpitali oraz podmiotów tworzących zmiany systemu ochrony zdrowia – uzdrowi jego funkcjonowanie.

Przypomnieć należy, że idea samorządności leżała u podstaw zmian ustrojowych wprowadzanych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Powrót do modelu centralnego zarządzania będzie zaprzepaszczeniem dwóch dekad funkcjonowania samorządności w Polsce oraz wprowadzonej wówczas reformy systemu ochrony zdrowia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego

Witold Kochan

 

źródło info: powiat gorlicki

 

 

Monika Kulka-Smołkowicz

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe