Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama PWSZ – Trwa rekrutacja PWSZ w Nowym Sączu | Studia drugiego stopia, 3-semestralne, magisterskie | od 11 stycznia do 15 lutego 2022 | Kierunki studiów: Informatyka, Mechatronika, Zarządzanie i inżynieria produkcji | Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
ReklamaSzybki internet • Wybierz ŚWIATŁOWÓD! • Zapraszamy! Salon ORANGE, GORLICE ul. Legionów 14
Reklama Największy wybór rowerów i e-bike – CZEKAMY NA TWOJE ROWEROWE ZAMÓWIENIE! | IWOBIKE.PL - Let’s bike! - ul. Michalusa 1, GORLICE
Reklama DELIKATESY SZUBRYT – GORLICE, ul. Kościuszki 34A
Reklama Jagna Marczułajtis-Walczak – spotkanie w Gorlicach | 26 września 2022, godz. 16.30 – Dwór Karwacjanów i Gładyszów

Katalog Firm. Regulamin świadczenia usługi wpisów firmowych z Dziale Katalog Firm

Oceń

Informacyjny Portal Internetowy halogorlice.info prowadzi Dział Katalogu Firm wg następujących punktów regulaminu:
Katalog Firm. Regulamin świadczenia usługi wpisów firmowych z Dziale Katalog Firm

1. Jeśli w polu "Opis firmy" znajdą się dane kontaktowe w postaci telefonu, adresu e-mail lub strony internetowej, administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z listy lub usunięcia fragmentu jego treści. Dane należy wpisywać tylko w zakładce - Dane kontaktowe. W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin:

2. Wpis firmowy Premium może zostać poprawnie dodany do Katalogu Firm na portalu www.halogorlice.info tylko w przypadku podania przez wypełniającego formularz „Darmowy czy Premium” kompletnych danych oraz dokonania płatności. W przypadku niewypełnienia wszystkich pól, a także niedokonania płatności, usługa dodania podmiotu Premium do Katalogu Firm nie zostanie wykonana.

3. Usługi PŁATNOŚCI przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl. Usługa dodania wpisu firmowego Premium zostanie  aktywowana tylko w przypadku potwierdzenia przez system przelewy24.pl procesu dokonania płatności. Czas akceptacji może trwać do 48 godzin w dni robocze. W pozostałych kwestiach dotyczących obsługi płatności obowiązują regulaminy:

4. Wpisy firmowe Premium publikowane są po zaksięgowaniu wpłaty, zgodnie z Cennikiem wpisów do Katalogu Firm >>> link do cennika,   na okres:

 • 3 miesięcy,
 • 6 miesięcy,
 • 1 roku,
 • 2 lat,
 • 3 lat.

5. Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

Procedura Reklamacyjna

7. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected]

8. Reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny,
 • dokładny opis przedmiotu reklamacji.

9. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.

10. Firma sprzedająca usługę:
Halostrona.pl Tomasz Stasiowski
ul. Kochanowskiego 60
38-300 Gorlice
NIP 738-178-64-02, REGON 276 543 684

11. Faktura VAT za usługę Premium w formie PDF zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu „Darmowe czy Premium” w zakładce Premium, w terminie 7 dni od daty zaksięgowania płatności.

12. Gdy wpis firmowy Premium nie jest aktywny przez 48 godzin (w dni robocze) od daty dodania pomimo poprawnego wypełnienia formularza i dokonania płatności, proszę o kontakt z [email protected], celem złożenia reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych.

13. Dane kontaktowe: Halostrona.pl Tomasz Stasiowski, ul. Kochanowskiego 60, 38-300 Gorlice, NIP 738-178-64-02, REGON 276 543 684, mail: [email protected], tel. 733 05 30 05.

Procedura reklamacyjna

Cel i zakres procedury
Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących zrealizowanych usług świadczonych w witrynie www.halogorlice.info. Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji oraz analiza przyczyn reklamacji lub niezgodności, oraz podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

Właściciel procesu
Halostrona.pl Tomasz Stasiowski

Odpowiedzialność
Halostrona.pl Tomasz Stasiowski odpowiada za:

kontrolę jakości realizowanych usług,

 • analizowanie przyczyn reklamacji lub niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • przyjęcie reklamacji,
 • rozpatrzenie zasadności zgłoszenia reklamacji na poziomie formalnym oraz merytorycznym
 • ustalenia formalne i merytoryczne z klientem,
 • przebieg procesu ustalonego z klientem,

4. Przebieg procesu reklamacji

1. Przyjęcie reklamacji przesłanej na formularzu pobranym ze strony www.halogorlice.info i wypełnionym przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres [email protected]).
2. Rejestracja reklamacji.
3. Przeanalizowanie reklamacji pod względem formalnym:
a. Akceptacja formalna reklamacji i przekazanie do analizy merytorycznej
lub
b. Odrzucenie bez rozpatrywania z powodu braków formalnych
4. Ustalenie propozycji rekompensaty i przedstawienie jej klientowi a. Akceptacja przez klienta propozycji rekompensaty i zamknięcie procesu reklamacyjnego
5. Kontakt z klientem w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii ustalonej propozycji rekompensaty 7. Zamknięcie procesu reklamacji
8. Podjęcie działań korygujących

5. Terminy
1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia realizowanej usługi.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni (z uwzględnieniem w obu przypadkach dni roboczych). Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych, to uznaje się ją za uznaną.

6. Dokumenty związane z funkcjonowaniem procedury

Załącznik nr 1 – Wzór formularza reklamacyjnego
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) nazwę/imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres siedziby/zamieszkania Użytkownika;
c) przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);
d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;
e) oczekiwania Użytkownika wobec halogorlice.info

Dokument „Formularz reklamacji usługi”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Procedury reklamacyjnej udostępniony poniżej w formie pliku pdf lub Microsoft Word należy wydrukować, wypełnić i przesłać podpisany skan na adres mailowy [email protected]

 

Odpowiedzialność

1. Wydawca portalu dokłada wszelkich starań, aby materiały prezentowane na portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Dane publikowane na portalu pochodzą ze sprawdzonych, wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według wiedzy współpracujących z redakcją dziennikarzy są rzetelne.

2. Prezentowane na portalu poglądy i opinie stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

3. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki wykorzystywania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu.


Postanowienia końcowe

1. Wydawca portalu www.halogorlice.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z zasobów portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami niniejszych regulaminów.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminach. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

3. Każdy użytkownik korzystający z serwisu oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminów i je akceptuje.


Napisz komentarz
Komentarze
ReklamaTylko znani u sprawdzeni producenci! PIŁY TAŚMOWE I TARCZOWE - PŁÓTNA I PAPIERY ŚCIERNE - ŁOŻYSKA I PASY KLINOWE - Sklep Techniczno-Przemysłowy BARABRA w ROŻNOWICACH
ReklamaEdukacja na WSB-NLU – Wybierz kierunek studiów dla siebie! | REKTUTACJA 2022/2023