Gmina Sękowa. Środki unijne na scalanie gruntów

 • 08.02.2022, 17:36
 • Justyna Miarecka

Podziel się:

Oceń:

Jadwiga Wójtowicz, starosta gorlicki Maria Gubała i Łukasz Smółka, Stanisław… Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Dzisiaj (8 lutego) uroczyście podpisano i przekazano umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 „Scalania gruntów wsi Siary w Gminie Sękowa Powiat Gorlicki”. W wydarzeniu wzięli udział wicemarszałek Łukasz Smółka, radna województwa Jadwiga Wójtowicz, Maria Gubała – starosta Powiatu Gorlickiego, wicestarosta Stanisław Kaszyk, Małgorzata Małuch – wójt Gminy Sękowa oraz Roman Wcisło – zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM.

 

Rolnictwo w naszym regionie charakteryzuje się dużym rozproszeniem działek rolnych składających się na jedno gospodarstwo. By dane gospodarstwo mogło się prężnie rozwijać, a co za tym idzie produkować i sprzedawać swoje plony na większą skalę, umożliwiono powiatom ubieganie się o środki unijne w ramach operacji związanej ze scalaniem gruntów. W sumie w trzech naborach do realizacji wybrano 13 zadań z kilku powiatów na łączną kwotę ponad 140 mln zł – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

W dniach od 29 listopada do 13 grudnia 2021 roku trwał czwarty nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powiat gorlicki złożył jeden wniosek o przyznanie pomocy na kwotę pomocy w wysokości 8 mln 197 tys. 823 zł. Wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości, o którą wnioskował beneficjent.

 

W ramach czwartego naboru powiat gorlicki, po raz kolejny otrzymał pomoc finansową. Tym razem to blisko 8,2 mln zł. Środki te pozwolą na scalenie gruntów we wsi Siary w gminie Sękowa. Warto dodać, że łącznie na ten cel do powiatu gorlickiego popłynęło ponad 43 mln zł – dodaje radna województwa Jadwiga Wójtowicz.

 

W ramach scalania gruntów wsi Siary w Gminie Sękowa beneficjent będzie realizował następujące zadania:

 • powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym: 632,9 ha;
 • ogólna liczba działek ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed scaleniem: 2 937 szt.;
 • średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu: 2,6 ha;
 • liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym: 129 szt.;
 • planowane drogi dojazdowe, które będą wykonane w ramach zagospodarowania poscaleniowego: 26,2 km;
 • planowana powierzchnia, na której wykonane będą prace rekultywacyjne: 3,5 ha;
 • planowana długość wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego, zadrzewień i zakrzewień: 0,21 km.

 

Warto podkreślić, że już na przełomie marca i kwietnia br. zarząd województwa ogłosi kolejny nabór na scalanie gruntów i kolejne powiaty mogą aplikować o te środki. Jest to kwota blisko 50 mln zł na prace scaleniowe i poscaleniowe gruntów – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Powiat Gorlicki obecnie realizuje 3 projekty na scalanie gruntów:

 • Scalanie gruntów wsi Sękowa, Gmina Sękowa, Powiat Gorlice, kwota kosztów kwalifikowalnych: 13 508 483, 70 zł.
 • Scalanie gruntów wsi Racławice, Gmina Biecz, Powiat Gorlice, kwota kosztów kwalifikowalnych:  7 397 713, 10 zł.
 • Scalenie gruntów wsi Rożnowice, Gmina Biecz, Powiat Gorlice, kwota kosztów kwalifikowalnych: 14 067 960, 00 zł.

 

Dotychczas w Województwie Małopolskim odbyły się trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach których do realizacji wybrano 13 operacji na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 140 144 757,99 złotych.

W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

 

W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

 

 

Materiał nadesłany: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Justyna Miarecka

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe