Witold Kochan. List do mieszkańców.

 • 09.10.2019, 11:45
 • Źródło: Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska

Podziel się:

Witold Kochan. List do mieszkańców.
Szanowni Państwo, zbliżają się wybory parlamentarne. 13 października wybierzemy naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP. Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mojej kandydatury na Posła.

W przeszłości dzięki Państwa głosom pełniłem funkcje: m.in. Radnego wojewódzkiego, Starosty Gorlickiego, Posła na Sejm, Burmistrza Gorlic. W każdym z tych miejsc starałem się o to, by osiągnąć konkretne rezultaty, przynoszące korzyści przede wszystkim mieszkańcom Gorlic i powiatu gorlickiego. Przypomnę najważniejsze inwestycje i projekty. Te, na których powstanie miałem duży lub decydujący wpływ.

Lata 1999-2002 (Radny Województwa Małopolskiego):

 • udział w rozpoczęciu i przeprowadzeniu dwóch największych inwestycji na drogach wojewódzkich do 2004 roku: remont drogi Moszczenica-Gorlice-Konieczna wraz z budową ronda w Moszczenicy i obok drukarni w Gorlicach, odcinek drogi Ciężkowice-Krynica z budową wiaduktu kolejowego w Bobowej,
 • utworzenie w Gorlicach podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Europark Mielec”, zdobycie 2,5 mln złotych na poprawę stanu infrastruktury (wśród inwestorów m.in. Severt, GórStal)

Lata 2002-2005 (Starosta Gorlicki):

 • zapewnienie finansowania zewnętrznego i rozpoczęcia największej inwestycji szpitala powiatowego w Gorlicach – termomodernizacji wraz z budową kotłowni na biomasę,
 • powstrzymanie rosnącego zadłużenia Szpitala Powiatowego w Gorlicach,
 • pierwsze remonty dróg powiatowych z wykorzystaniem środków unijnych (Ropa-Wysowa, Sękowa-Wapienne).

Lata 2007-2010 (poseł na Sejm RP):

 • zdobycie środków na liczne inwestycje związane z infrastrukturą drogową w powiecie gorlickim, w tym: likwidacja osuwiska w Hańczowej na drodze Ropa-Wysowa, budowa mostów w Brunarach i Ropie, odbudowa mostów i drogi powiatowej w dolinie rzeki Białej po powodzi w 2010 roku, odbudowa drogi Gorlice-Bystra-Wola Łużańska,
 • powstanie nowego budynku Urzędu Skarbowego w Gorlicach i rozbudowa budynku ZUS w Gorlicach.

Lata 2011-2014 (Burmistrz Gorlic):

Najważniejsze inwestycje wpływające na poprawę płynności komunikacyjnej w mieście:

 • budowa łącznika między Stawiskami a ul. Korczaka (nowa ulica Rydarowskiej wraz z rondem),
 • budowa układu komunikacyjnego w Strefie Aktywności Gospodarczej, w tym połączenie z drogą krajową i przygotowanie nowych terenów pod inwestycje,
 • przebudowa ul. Korczaka oraz budowa łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11 Listopada wraz z rondem przy Urzędzie Skarbowym w Gorlicach,
 • łącznik z drogą krajową obok sklepu Lidl (prawoskręt),
 • wprowadzenie do planu inwestycji województwa małopolskiego, zapewnienie dofinansowania północnej obwodnicy Gorlic łączącej Stróżówkę ze Strefą Aktywności Gospodarczej,
 • przebudowa odcinka ul. Dukielskiej wraz ze stabilizacją osuwiska.

A ponadto:

 • termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej obejmująca Gorlickie Centrum Kultury, halę sportową OSiR, 2 szkoły, 3 przedszkola, salę gimnastyczną,
 • zapewnienie finansowania zewnętrznego i rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych,
 • modernizacja wnętrza hali sportowej OSiR w Gorlicach, przebudowa lodowiska – wymiana instalacji i uzyskanie nowej funkcji kortów tenisowych, budowa skateparku,
 • rozbudowa kanalizacji i wodociągów; pod koniec mojej pracy jako Burmistrza Gorlic z kanalizacji sanitarnej mogło korzystać 99% mieszkańców, a z sieci wodociągowej 98% mieszkańców miasta,
 • budowa bloku socjalnego z 37 mieszkaniami.

Wszystkie wyżej wymienione zadania powstały przy dofinansowaniu zewnętrznym z różnych źródeł pokrywającym od 30 do 100% kosztów inwestycji.

 • powołanie Rady Seniorów,
 • wprowadzenie budżetu obywatelskiego i karty „Gorlickiej Dużej Rodziny”, Gorlice jako jedne z pierwszych miast w województwie podjęły te inicjatywy.

W 2014 roku pod koniec kadencji przyczyniłem się do nieodpłatnego przekazania miastu terenów pod budowę cmentarza o ówczesnej wartości rynkowej około 2 mln zł.

Moje priorytety:

1. Zdrowie.
Ostatnie 4 lata to czas dobrej koniunktury gospodarczej i wysokiego wzrostu gospodarczego. Tym bardziej dziwi fakt, że rząd PIS nie wykorzystał tego okresu do radykalnej poprawy finansowania ochrony zdrowia. Tymczasem mamy jedne z najniższych nakładów na służbę zdrowia w Europie, rosną kolejki do specjalistów i SOR-ów, lawinowo rośnie zadłużenie szpitali. Brakuje pieniędzy na refundację nowoczesnych procedur i leków onkologicznych. Zafundowano nam prywatyzację służby zdrowia. Ludzie ubodzy i mniej zamożni czekają coraz dłużej w kolejkach, a ci zamożniejsi leczą się prywatnie. Moje priorytety:

 • zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia,
 • skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty i na SOR-ach,
 • zwiększenie nakładów na profilaktykę i na leczenie chorób nowotworowych,
 • sukcesywne powiększanie naboru na studia medyczne,
 • zwiększanie wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia.

2. Klimat i czyste środowisko.
Postępujące ocieplenie klimatu stanowi jedno z największych wyzwań zarówno dla rządów, organizacji międzynarodowych, jak i dla każdego z nas. Tym bardziej że Polska należy do krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w UE. Smog zabija rocznie ok. 40 000 Polaków. Rośnie emisja CO2 do atmosfery. Coraz więcej obszarów dotkniętych jest suszą. Przyjmujemy z zagranicy coraz więcej śmieci. Rząd, jak dotąd, nie przyjął żadnej strategii rozwoju energetyki wskazującej, w jaki sposób rozwijać odnawialne źródła energii i odchodzić od produkcji energii opartej na węglu. Moje priorytety:

 • konieczne jest przygotowanie strategii rozwoju energetyki i w jej ramach sukcesywne ograniczanie wykorzystania węgla,
 • rozwijanie odnawialnych źródeł energii i działanie na rzecz ograniczania zużycia energii,
 • wdrożenie programu małej i średniej retencji na terenach wiejskich i leśnych,
 • ograniczanie nadmiernego wyrębu lasów, sadzenie drzew na nieużytkach rolnych i w miastach w ramach programu „Zielona Polska” (wspólnie z samorządami),
 • stopniowe odchodzenie od używania plastiku,
 • wprowadzenie do programów szkolnych treści związanych z kryzysem klimatycznym,
 • decyzje gospodarcze podejmowane przez rząd powinny obligatoryjnie uwzględniać ich wpływ na klimat i środowisko.

3. Edukacja.
Polska szkoła powinna być traktowana jako inwestycja w następne pokolenia, w nasz długookresowy rozwój. Tak dzieje się w krajach wysoko rozwiniętych, cieszących się dobrobytem. My tymczasem mamy przepełnione szkoły, anachroniczne programy, nieprzystające do wymagań współczesnej edukacji i gospodarki, źle wynagradzanych i upokarzanych nauczycieli, niedofinansowanie oświaty, czego przykładem jest przerzucanie na samorządy dużej części kosztów podwyżek nauczycieli. Moje priorytety:

 • przeprowadzenie, przy udziale nauczycieli, zmian w programach szkolnych, dostosowania ich do wymogów zmieniającej się rzeczywistości,
 • zwiększenie nakładów na oświatę, w tym na wynagrodzenie dla nauczycieli,
 • zmiana systemu zajęć szkolnych, by ograniczyć obciążenia uczniów pracą w domu,
 • zwiększenie autonomii samorządów w zakresie kształtowania sieci szkół.

4. Seniorzy.
 Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się krajów Europy. Szybko zmieniają się proporcje osób pracujących do emerytów. Rośnie liczba osób starszych i niesamodzielnych pozbawionych wsparcia rodziny. Moje priorytety:

 • wprowadzenie stałej 13. emerytury,
 • zwolnienie z podatku osób, które przekroczą wiek emerytalny, ale nadal chcą pracować,
 • tworzenie dodatkowych centrów rehabilitacji i domów dziennego pobytu,
 • wprowadzenie „bonu opiekuńczego”, umożliwiającego wykupywanie usług dla niesamodzielnych osób starszych.

Kandyduję do Sejmu RP, bo chciałbym, żeby Polacy nie byli dzieleni na lepszych i gorszych. Chciałbym, żebyśmy wspólnie zburzyli mur dzielący rodziny, sąsiadów, znajomych z pracy. Bez względu na to, po której stronie się znajdujemy, nie wolno wykluczać tych innych, uważać za gorszych czy przypisywać im złe intencje.

Proszę Państwa o udział w wyborach i o Wasz głos!


Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska

Źródło: Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska


Pozostałe