„Chcę pozytywnie wpływać na rozwój naszego regionu” - rozmowa z Urszulą Nowogórską

 • 10.10.2019, 14:37
 • Justyna Miarecka

Podziel się:

„Chcę pozytywnie wpływać na rozwój naszego regionu” - rozmowa z Urszulą Nowogórską
Urszula Nowogórska, kandydatka PSL w wyborach do Sejmu (Lista nr 1, Pozycja nr 1).
 • Proszę powiedzieć o sobie kilka słów.

Nazywam się Urszula Nowogórska. Mam 41 lat. Jestem mężatką i matką dwójki dzieci. Z wykształcenia jestem pielęgniarką i politologiem. Pracuję w Urzędzie Gminy Limanowa jako inspektor w Wydziale Inwestycji i Funduszy Europejskich. Pochodzę z limanowszczyzny. Jestem druhną oraz członkiem Lokalnej Grupy Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Od 2006 roku jestem Radną Województwa Małopolskiego. W latach 2010 oraz 2014-2018 byłam Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego. W 2017 roku zostałam wyróżniona tytułem „Kobieta charyzmatyczna”. Uczestniczę w promocji programów zdrowotnych na terenie powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, tatrzańskiego i nowotarskiego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów piersi, promuję szczepienia przeciw pneumokokom i brodawczakowi ludzkiemu. Jestem członkiem rady społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Nowym Sączu oraz 5 Szpitala Wojskowego Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

 • Związki partnerskie: tak czy nie, a jeśli tak, to kiedy?

Jako katolik jestem za tradycyjną  formą rodziny. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.

 • Aborcja: liberalizacja przepisów, wprowadzenie bardziej rygorystycznych czy utrzymanie obowiązujących?

Obecnie panujące przepisy dotyczące aborcji zostały uchwalone na podstawie kompromisu pomiędzy Kościołem a państwem. Dlatego stoję na stanowisku utrzymania obowiązującego prawa w tym zakresie.

 • Pomysły na udogodnienia dla przedsiębiorców?

Polskie Stronnictwo Ludowe dla przedsiębiorców proponuje m.in.: - dobrowolny ZUS dla samozatrudnionych - chorobowe , opłacane przez ZUS od pierwszego miesiąca. Chcemy, aby ZUS przejął obowiązek opłacania wynagrodzenia pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, poczynając już od 15 dnia choroby.

 • „Lek” na dolegliwości służby zdrowia?

Temat ten jest mi szczególnie bliski. Uważam, że kwestie służby zdrowia powinny być podejmowane ponad wszelkimi podziałami politycznymi, dla dobra ludzi. Dlatego PSL stworzyło ponadpartyjny „Pakt dla zdrowia”, które obejmuje. m.in. -
- Podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do wysokości 6,8 PKB,
- Zwiększenie ilości personelu medycznego w systemie ochrony zdrowia,
- Podniesienie o 30 % wynagrodzenia pracowników w systemie służby zdrowia , pielęgniarek, położnych,lekarzy,ratowników medycznych,diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów,farmaceutów szpitalnych,techników medycznych, pracowników obsługi oraz administracji placówek medycznych,
-  Zapewnienie takiego samego dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia jak w krajach UE
- Upowszechnienie działań na rzecz profilaktyki chorób cywilizacyjnych

 • Nowe świadczenia socjalne (np. 500+) – utrzymać czy zlikwidować?

Jako jedyna partia opozycyjna głosowaliśmy za przyjęciem programu 500+. Chcemy ten program utrzymać i rozwijać. Chcemy pomóc również emerytom i rencistom, proponując „Emeryturę i rentę bez podatku” - to prawie 300 zł miesięcznie więcej.

 • Infrastruktura czy eventy? Pomysły na rozwój turystyki w powiecie gorlickim.

I infrastruktura i eventy. Powiat Gorlicki ma różne potrzeby. Pomyślmy np. o budowie Zachodniej obwodnicy Gorlic oraz zintegrowanej sieci tras rowerowych, połączonych z Euro Velo i Velo Dunajec.

 • Sposoby na walkę ze smogiem w mniejszych miejscowościach.

Edukacja, dopłaty do wymiany palenisk i termomodernizacji budynków. Dopłaty do instalacji fotowoltaicznych bez względu na kryterium dochodowe. 8 % VAT dla na OZE dla osób fizycznych, bez względu na miejsce instalacji i wprowadzenie taryf i rekompensat gwarantowanych dla użytkowników prywatnych. Te działania zdecydowanie popieram.

 • Obwodnica Gorlic: tak czy nie?

Jestem za obwodnicą Gorlic.

 • Dotychczasowe osiągnięcia w pracy dla regionu lub swojej społeczności.

WSPIERAŁAM:
I. Rozbudowę DW 977 Tarnów - Gorlice - Granica Państwa. Część 1. Przebudowa mostu w m. Sękowa. Wartość projektu ponad 12 milionów złotych. planowany termin zakończenia projektu 31.12.2019 r. Obecnie wykonywane są podpory mostu.
II. Przebudowę przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu  DW 977. Wartość zadania prawie 2 miliony złotych. Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2019 r.. Obecnie wykonywane są przyczółki mostu.
III. Modernizację dróg w tym m.in. DW 977 Gorlice-Konieczna.
IV. Zakup 236 oczyszczaczy powietrza dla szpitali, żłobków i przedszkoli.
V. Dofinansowanie zatrudnienia niani dla 27 rodzin w ramach programu „Małopolska Niania”.
VI. Działania w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży realizując program „Jeżdżę z głową”, „Juz pływam”, czy „Wakacje z piłką nożną”.
VII. Budowę wodociągów, kanalizacji i wymianę pieców na ekologiczne.

 

ZABIEGAŁAM:
I. O przyznanie dotacji na utworzenie oddziału geriatrycznego, doposażenie i modernizację  Szpitala Powiatowego w Gorlicach na kwotę około 9 mln złotych. Zabiegałam o dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala w Nowym Sączu 39 mln złotych oraz Centrum Onkologicznego w Nowym Sączu.

II. O poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie dzięki dotacjom na doposażenie GOPR, WOPR oraz OSP w ramach programu „Bezpieczna Małopolska” oraz „Małopolskie Remizy”. Nowy sprzęt i samochody trafiły m.in. do OSP Wapienne, OSP Sękowa.

III. Stawiam na profilaktykę zdrowotną, dlatego wspieram programy z dziedziny onkologii z dziedziny wczesnego wykrywania nowotworów piersi, promuję szczepienia przeciw pneumokokom i brodawczakowi ludzkiemu, przeciwdziałaniu uzależnieniom i przestępczości w cyberprzestrzeni.

IV. Współtworzyłam Budżet Obywatelski, gdzie każdy mieszkaniec Małopolski może decydować na co przeznaczyć część wojewódzkich pieniędzy.

 • Autopromocja – dlaczego wyborca powinien oddać swój głos właśnie na Panią/Pana?

W swojej dotychczasowej pracy samorządowej (jako Przewodnicząca Sejmiku i obecnie radna Województwa Małopolskiego), starałam się rzetelnie pracować na rzecz rozwoju regionu, bez względu na barwy polityczne i ponad wszelkimi podziałami. Chcę swoje dotychczasowe doświadczenie przełożyć na pracę w Sejmie, tak, aby skutecznie wpływać na kierunki rozwoju naszych małych ojczyzn.
    Kandyduję do Sejmu, bo chciałbym dalej wspierać samorządy i kontynuować swoje inicjatywy z poziomu centralnego.

    Chcę wspierać:

 •     „Emeryturę bez podatku” – to prawie 300-400 zł więcej dla emerytów i rencistów
 •     dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców
 •     rozwój psychiatrii dziecięcej
 •     inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców, w tym wsparcie dla OSP
 •     dostępną służbę zdrowia
 •     tani prąd i czyste powietrze
 •     zdrową i tradycyjną żywność

 

Dlatego 13 października proszą Państwa o głos. Reprezentować Państwa w Sejmie to zaszczyt i wyróżnienie.

    Lepiej poznacie mnie na mojej stronie www.nowogorska.com.pl oraz portalach     społecznościowych.

 

Materiał sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego PSL.

 

 

 

 

 

 

 

 

Justyna Miarecka


Pozostałe