Gmina Łużna. Projekt „Tradycja Święta Plonów – nasza pamięć i tożsamość”.

  • 15.10.2019, 20:15
  • Kamila Prokop

Podziel się:

Gmina Łużna. Projekt „Tradycja Święta Plonów – nasza pamięć i tożsamość”.
Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej realizował w okresie od 10.06.2019 r. do 20.10.2019 r. projekt „Tradycja Święta Plonów – nasza pamięć i tożsamość” mający na celu utrwalenie i upowszechnienie tradycji święta dożynek regionu Gminy Łużna, propagowanie postaw opartych na poczuciu własnej tożsamości kulturowej, a także wyrównywanie szans w dostępie do kultury.

 

Kamila Prokop


Pozostałe