Gorlice. Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok

 • 04.01.2021, 15:10
 • Barbara Ćmiech

Podziel się:

Oceń:

Gorlice. Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok Fot. ilustracyjne/własne
Kalendarium wywozu odpadów w poszczególnych rejonach Gorlic w 2021 roku.

 

W dniu wywozu odpady powinny być wystawione w workach lub pojemnikach przy ulicy, w miejscu dostępnym i widocznym dla firmy odbierającej odpady.

Odbiorem odpadów zajmuje się firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL, tel.: 18 35-39-792.

W przypadku niewykonania usługi odbioru odpadów w ustalonym terminie lub w razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Gorlicach – Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel.: 18 35-51-247.  

UWAGA: Odpady gromadzone w nietypowych pojemnikach (na przykład beczki różnego typu) lub niewystawione w dniu wywozu w dostępnym miejscu nie będą odbierane.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej:

Odpady komunalne należy gromadzić w sposób selektywny tak, aby wyodrębnić następujące ich rodzaje:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady

oraz powstające w gospodarstwach domowych:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady niebezpieczne (w tym chemikalia),
 • przeterminowane leki,
 • zużyte opony,
 • igły i strzykawki,
 • tekstylia i odzież.

Pozostałość stanowi zmieszane odpady komunalne, które należy zbierać oddzielnie. Odpady te odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Surowce wtórne (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe) odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odpady te należy gromadzić w 120 litrowych workach o odpowiednim kolorze: papier – niebieski, szkło – zielony, metale i tworzywa sztuczne – żółty.

Bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane są w okresie od stycznia do grudnia zgodnie z przyjętym harmonogramem, z tym że w miesiącach od kwietnia do października ich odbiór będzie odbywał się co dwa tygodnie, a od listopada do marca raz na miesiąc. Odpady mogą być gromadzone wyłącznie w 120 litrowych workach w kolorze brązowym – odpady gromadzone w inny sposób nie będą odbierane.

Zachęcamy do kompostowania bioodpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym i późniejszego ich wykorzystania jako kompostu na terenie swojej posesji na przykład do użyźnienia grządek czy rabat kwiatowych – czytamy na stronie gorlickiego Ratusza.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK (ul. Przemysłowa 7) – bezpłatnie oddać można w nim między innymi takie odpady komunalne jak: przeterminowane leki, odpady niebezpieczne (w tym chemikalia), zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne, igły i strzykawki, tekstylia i odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe (odbiór w limitowanych ilościach), zużyte opony (odbiór w limitowanych ilościach), bioodpady stanowiące odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (odbiór w limitowanych ilościach). Szczegółowych informacji w tym zakresie uzyskać można bezpośrednio pod tel.: 18 35-39-792.

Dodatkowo na zgłoszenie i koszt właściciela nieruchomości z terenu miasta będzie możliwość podstawienia we wskazane miejsce pojemnika otwartego o pojemności 7m³ z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów wielkogabarytowych lub odpadów budowlanych i rozbiórkowych na okres maksymalnie do trzech dni roboczych według obowiązującej stawki – 432 złote.

Zgłoszenie zamówienia usługi powinno być dokonywane do Urzędu Miejskiego w Gorlicach pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail: [email protected], w terminie co najmniej trzech dni roboczych wcześniej, niż planowany dzień podstawienia pojemnika. Po dokonaniu podstawienia pojemnika i umieszczeniu w nim przez właściciela nieruchomości odpadów, właściciel nieruchomości zgłasza telefonicznie do Urzędu Miejskiego w Gorlicach w terminie do trzech dni roboczych pod nr tel.: 18 35-51-247 gotowość odebrania pojemnika. Odpady zgromadzone w pojemniku są przyjmowane w PSZOK. W ramach usługi bezpłatnie odbierane są odpady wielkogabarytowe w ilości do 250 kg/rok na jednego mieszkańca lub odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg/rok na jednego mieszkańca. W przypadku przekroczenia wskazanych limitów wagowych naliczana będzie opłata 0,8640 zł za każdy zagospodarowany 1 kg odpadów wielkogabarytowych oraz 0,4536 zł za każdy zagospodarowany 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Apelujemy o niespalanie odpadów w kotłowniach domowych, gdyż powoduje to zanieczyszczenie powietrza substancjami bardzo groźnymi dla zdrowia – apelują urzędnicy.

Harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok do pobrania

 

Źródło info: UM w Gorlicach
 

Barbara Ćmiech

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe